Iklan - Kementerian Pelajaran Malaysia

Tawaran Program Diploma Siswazah Dalam Penyalahgunaan Dadah/Sarjana Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah) Sesi 2012/2013


Sukacita dimaklumkan bahawa Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) adalah dipelawa untuk memohon Biasiswa Hadiah Latihan bagi mengikuti Tawaran Program Diploma Siswazah Dalam Penyalahgunaan Dadah/Sarjana Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah) di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan Universiti Malaysia Sabah (UMS) bagi Sesi 2012/2013.

Untuk maklumat lanjut sila rujuk iklan di Lampiran.

Sekian, terima kasih.