Background Image
Previous Page  8 / 38 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 38 Next Page
Page Background

8

KOD ETIKA PAKAIAN STAF USIM

2.0 Definisi

2.1 “Staf” bermaksud Pegawai USIM dalam kategori

PengurusanTertinggi, PengurusandanProfesional,

Ahli Akademik, dan Kumpulan Pelaksana.

2.2 “Waktu Bekerja” adalah seperti berikut :

i) Waktu Bekerja Normal bermaksud daripada

Isnin hingga Jumaat mulai 8.00 pagi hingga

5.00 petang.

ii) Waktu Bekerja Giliran bermaksud daripada

Isnin hingga Ahad (tertakluk kepada

penetapan waktu bekerja semasa oleh Pusat

Tanggungjawab yang berkaitan)

Demi masa! Sesungguhnya manusia itu

dalam kerugian- kecuali orang-orang yang

beriman dan beramal soleh, dan mereka

pula berpesan-pesan dengan sabar.

Surah al-'Asr (103:1-3)

"

"