Jabatan / Bahagian / Pusat (Pentadbiran)Website
Pejabat Naib Canselorhttp://pnc.usim.edu.my
Jabatan Pendaftarhttp://pendaftar.usim.edu.my
Jabatan Bendaharihttp://bendahari.usim.edu.my
Jabatan Perpustakaanhttp://lib.usim.edu.my
Jabatan Pembangunan & Pengurusan Fasiliti (JPPF)http://jppf.usim.edu.my
Pusat Perancangan Korporat & Pengurusan Kualiti (PPKPK)http://ppkpk.usim.edu.my
Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)http://stracomm.usim.edu.my
Pusat Wakaf dan Zakat (PWZ)http://pppw.usim.edu.my
Bahagian Audit Dalamhttp://audit.usim.edu.my
Jabatan Undang-Undang (JUU)http://juu.usim.edu.my
Pusat Pengembangan Integrasi Ilmu Naqli & Aqli (PIINA)http://piina.usim.edu.my
Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)http://hep.usim.edu.my
Bahagian Keselamatanhttp://keselamatan.usim.edu.my
Klinik Pakar Kesihatan USIMhttp://klinikpakar.usim.edu.my
Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPP)http://ppp.usim.edu.my
Pusat Libatsama Masyarakat dan Industrihttp://pijim.usim.edu.my
Bahagian Penerbitanhttp://penerbit.usim.edu.my
Pusat PERMATA Insanhttp://permatainsan.usim.edu.my
Pusat Pembangunan Keushawanan Siswa (PPKS)http://ppks.usim.edu.my
Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah (PPKI)http://ppki.usim.edu.my
Pusat Sukanhttp://infosukan.usim.edu.my
Pusat Kebudayaanhttp://kebudayaan.usim.edu.my
Pusat Kesihatan Universiti (PKU)http://pku.usim.edu.my
Pusat Perumahan Pelajarhttp://perumahanpelajar.usim.edu.my
Pusat Alumni dan Kerjayahttp://alumni.usim.edu.my
Pusat Sokongan & Khidmat Akademik
Website
Bahagian Pengurusan Akademik (BPA)http://bpa.usim.edu.my
Pusat Pengajian Siswazah (PPS)http://cgs.usim.edu.my
USIM ‘Alamiyyahhttp://alamiyyah.usim.edu.my
Pusat Pembelajaran Akses Terbuka Global – Teknologi Imersif dan Jaminan Kualiti (GOAL-ITQAN)http://goal-itqan.usim.edu.my
Pusat Pengajian Teras (PPT)http://ppt.usim.edu.my
Pusat Pembelajaran
Website
Pusat Tamhidihttp://tamhidi.usim.edu.my
Kolej PERMATA Insanhttp://permatainsan.usim.edu.my
FakultiWebsite
Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah (FPQS)http://fpqs.usim.edu.my
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP)http://fkp.usim.edu.my
Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU)http://fsu.usim.edu.my
Fakulti Ekonomi dan Muamalat (FEM)http://fem.usim.edu.my
Fakulti Sains dan Teknologi (FST)http://fst.usim.edu.my
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK)http://fpsk.usim.edu.my
Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU)http://fpbu.usim.edu.my
Fakulti Pergigian (FPg)http://fpg.usim.edu.my
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (FKAB)http://fkab.usim.edu.my
Pusat Kecemerlangan (CoE) Website
Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD)http://infad.usim.edu.my
Institut Pengurusan Harta dan Kewangan Islam (IFWMI)http://ifwmi.usim.edu.my
Institut Penyelidikan dan Pengurusan Halal (IHRAM)http://ihram.usim.edu.my
Pusat Penyelidikan Dalam Penyalahgunaan Dadah Asian (ACREDA)http://acreda.usim.edu.my
Institut Sains Islam (ISI)http://isi.usim.edu.my