Program Details

Program Details 2016-10-26T12:16:38+00:00

Bachelor of Law and Shariah with Honours - (LLB and Shariah) (Hons.)

PROGRAM DETAILS

Programme Code: QL04
Medium of instructions: English and Arabic
Duration of Studies:
- Full Time: 5 years (10 semesters)

Bachelor of Law and Shariah with Honours - (LLB and Shariah) (Hons.) is designed to equipped students with knowledge and skills in aspects related to both Syariah and Civil Law. The curriculum is designed to produce professionally competent and qualified legal personnel, in Syariah and civil, who are committed to the practice and promotion of Islamic principles and teachings in the legal profession. Students who are successfully completed this programme are expected to be able to practice in both Syariah and Civil Law area.  Students are required to complete 159 credit hours, comprised university required courses, faculty required courses, programme required courses and electives courses.

CAREER PROSPECTS

Pegawai Undang-undang; Majistret, Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi, Timbalan Pendakwaraya, Peguam Persekutuan, Pegawai Penyelidik, Penolong Pengarah Biro Bantuan Guaman, Penolong Penasihat Undang-undang Negeri, Peguam Persekutuan di Pelbagai Kemnetian, Jabatan dan Organisasi Awam.

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi UA dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2016 dan 2015.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2015 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2015 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2014 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

dan

Menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan kepada pihak Universiti:-

 • Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian;
 • Salinan Kad Pengenalan/MyKad calon;
 • Salinan Sijil Kelahiran Calon. Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (Jika hilang)
 • Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan;
 • Akuan Majikan (Jika Berkaitan);
 • Salinan Sijil STPM/Setaraf;dan
 • Salinan Transkrip penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);
 • Salinan Diploma/Sijil (Jika ada)
 • Salinan Sijil MUET;
 • Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian;dan
 • Salinan Keputusan Bahasa Melayu/ Matematik Julai (Jika ada)

Tidak ditawarkan

Tidak ditawarkan

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

•    Bahasa Arab
•    Syariah

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

•    Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi
•    Mathematics/Additional Mathematics
•    Bahasa Inggeris
•    Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:

•    Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET)

atau

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET) dan Gred 2A/A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM

 

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

•    Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi
•    Mathematics/Additional Mathematics
•    Bahasa Inggeris
•    Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:

•    Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET)

atau

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET) dan Gred 2A/A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM

 

(1) Memiliki Diploma dalam bidang Syariah atau bidang Pengajian Islam atau Undang-Undang dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.70

atau

Mempunyai kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya dan diperakukan oleh Senat Universiti

atau

Mempunyai kelulusan STPM tahun 2014 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran berikut:

•    Bahasa Arab
•    Syariah

atau

Mempunyai kelulusan STAM pada tahun 2013 atau sebelumnya dengan sekurang-kurangnya mendapat pangkat Jayyid

DAN

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

•    Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi
•    Mathematics/Additional Mathematics
•    Bahasa Inggeris
•    Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:

•    Pendidikan Islam
•    Tasawwur Islam
•    Pendidikan Syariah Islamiyyah
•    Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

 

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET)

atau

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET) dan Gred 2A/A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM

ATAU

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

•    Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi

dan

•    Mempunyai kelulusan Bahasa Arab di peringkat Diploma yang diiktiraf

dan

•    Menduduki dan mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 dalam Imtihan Jami'e Li Al - Lughah Al - Arabiyyah (IJLA) di USIM

dan

(5) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

•    Mathematics/Additional Mathematics
•    Bahasa Inggeris
•    Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:

•    Pendidikan Islam
•    Tasawwur Islam
•    Pendidikan Syariah Islamiyyah
•    Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

dan
    
(6) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET)

atau

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET) dan Gred 2A/A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM

 

(1) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi/Asasi

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

•    Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi
•    Mathematics/Additional Mathematics
•    Bahasa Inggeris
•    Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:

•    Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET)

atau

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET) dan Gred 2A/A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM

 

A. YURAN PENDAFTARAN

 • Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.
PERKARAWARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1Pendaftaran50.00100.00
2Minggu Suai Kenal150.00150.00
3Aktiviti Fakulti dan ePanduan35.0035.00
4Kad Matrik10.0010.00
5Alumni50.0050.00
6Kebajikan30.0030.00
7Lain-lain Perkhidmatan30.0030.00
8Pengijazahan dan Konvokesyen*250.00250.00
 JUMLAH A605.00655.00

* Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
   1) Pelajar meninggal dunia
   2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
   3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

 

B. YURAN PENGAJIAN

 • Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.
PERKARASyariah dan Undang-UndangFiqh dan Fatwa
(QL04)(QI08)
Yuran pengajian Ijazah Sarjana Muda dicaj secara berpakej578.00516.00
JUMLAH B578.00516.00
 • Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester pengajian. 
 • Caj yuran pengajian BUKAN WARGA adalah 5 gandaan (x5)

 

C. YURAN PERKHIDMATAN

 • Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.
 PERKARAWARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1Kemudahan Peralatan25.0050.00
2Perpustakaan50.0050.00
3Kokurikulum dan Sukan20.0050.00
4Komputer dan ICT100.00120.00 
5Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar50.00100.00
6Pengangkutan25.00160.00
7Insurans7.500.00*
8Makmal0.000.00
9Antarabangsa**75.0075.00
 JUMLAH C352.50605.00

* Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)
 

** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
   1) Pelajar meninggal dunia
   2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
   3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

 

D. YURAN ASRAMA

 • Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)
PERKARAWARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1Asrama550.00600.00
2Aktiviti Kolej Kediaman40.0050.00
 JUMLAH D590.00650.00
 

 

Bagi pemohon warganegara, permohonan kemasukan ke USIM bagi lepasan STPM/STAM/Matrikulasi dan Diploma/Setaraf adalah melalui aplikasi dalam talian UPU online. Capaian maklumat dan borang permohonan adalah melalui laman web rasmi kemasukan ke Universiti Awam (UA) di http://upu.mohe.gov.my

General entry requirement for Bachelor Degree Programme for International Students are as follows:

 1. Senior High School / Senior Secondary School / other equivalent pre-university examinations from government schools (with the period of at least 11 to 12 years of study from primary to higher secondary); OR
 2. General Certificates of Education (GCE) ‘A’ Level / Diploma in related fields or other equivalent pre-university examinations; OR
 3. Any other certificate that is recognized by the senate of the university as equivalent to the above; AND
 4. Specific entry requirements based on programmes; AND
 5. Credit in one (1) Islamic Studies subject; AND
 6. Fulfilled English Language Proficiency Requirement; AND
 7. Fulfilled Arabic Language Proficiency Requirement.
 1. Must obtain at least Grade C (2.00) at A-Level/equivalent in ONE (1) subjects related to the programme applied.
 2. Additional requirement for QL04: Must obtain at least BAND 4 (MUET) / BAND 6 (IELTS) / 600 (PBT) or 250 (CBT) or 100 (IBT) in TOEFL.
 1. English and Arabic are the two (2) primary languages used for instruction in the University, depending on the specific programme of study and / or subjects.
   
 2. Applicants shall show evidence of proficiency in English Language based on the following criteria:
  • minimum score of 34 (IBT) in Test of English as a Foreign Language (TOEFL) / 450 (PBT) / 133 (CBT); or
  • Band 4 in International English Language Testing System (IELTS); or
  • Band 3 in Malaysian University English Test (MUET); or
  • Common European Framework of Reference (CEFR) equivalence; or
  • successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in English; or
  • native speakers of English
    
 3. Higher score is required in certain programme. Please refer to specific entry requirement for each programme.
   
 4. Applicants shall show evidence of proficiency in Arabic Language based on the following criteria:
  • Credit in Arabic Language at O-Level/equivalent or A-Level/equivalent
  • successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in Arabic; or
  • native speaker of Arabic; or
  • pass University Arabic Placement Test (UAPT) conducted by the University
FEESABCD

(A)

Registration Fees (once)

Registration | Ta’aruf Session | Matric card  | Welfare | Faculty's Activities & Handbook | Alumni | Convocation*655.00655.00655.00655.00

(B)

Tuition  Fees, Accommodation and others
(every semester)

Tuition5,000.004,000.002,500.003,000.00
Hostel600.00600.00600.00600.00
Inventories 50.0050.0050.0050.00
Library 50.0050.0050.0050.00
Sports and Co-curriculum 50.0050.0050.0050.00
Computer Lab 120.00120.00120.00120.00
Students Health Services Scheme 100.00100.00100.00100.00
Residential College Activities50.00 50.0050.0050.00
Transportation160.00160.00160.00160.00
Insurance ** 202.50 202.50 202.50 202.50
Lab100.00 100.00--
International***75.00 75.0075.0075.00
 TOTAL (B)RM 6,557.50RM 5,557.50RM 3,957.50RM 4,457.50
 TOTAL(A) + (B)RM 7,212.50RM 6,212.50RM 4,612.50RM 5,112.50
      

Notes:

 A(Engineering Programme): QK86
 B(Science & Technology Programmes): All programmes with starting programme code of QG, QS, QC
 C(Arts and Human Science Programmes): All programmes with starting programme code of QI, QP, QB & QE06
 D(Social Science Programmes): QE06 | QA19 | QA02 | QL04           

 

*     Convocation fee is charged during the registration (once) and will be paid back under 3 conditions i.e
       i. Withdrawal from the University
       ii. Dismiss from the study (Disciplinary action or fail in the examination) 
       iii. Dead
**   Insurance rates depends on the current scheme yearly
**   Convocation fee will be charge from Semester I – VII (RM100.00 per semester)
*** International fee will be charged from semester I-VII (RM75.00 per semester)

 • Amount to be paid on Registration day = Total (A) + (B)
 • Total (A) is to be paid once only, while Total (B) is for every semester
 • All payment is stated in RM (Malaysian Ringgit)
 • USIM reserves the right to change fees at any time. (Rates of USD may differ according to the current exchange rate.)

International student at Universiti Sains Islam Malaysia (the University) are required to abide by the following health examination requirement:

 1. International student is strongly advised to ensure that he/she is free from the following diseases* prior to arrival in Malaysia and throughout his/her studies:

      1.1          Tuberculosis
      1.2          Hepatitis B and Hepatitis C
      1.3          Sexually Transmitted Diseases
      1.4          Human Immunodeficiency Virus Infection/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)
      1.5          Urine Positive for Drugs
      1.6          Typhoid
      1.7          Malaria
      1.8          Japanese Enchapilitis
      1.9          Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
      1.10        Avian Flu
   
 2. International student is required to complete health examination** at Student Health Clinic at Student Affairs Division Building before being allowed to register and to apply for any immigration document at his/her own cost.
 3. The University will not process any application for any immigration document if the international student was found to be infected with any disease mentioned in paragraph 1 after the health examination and he/she shall be directed to leave the country as soon as possible at his/her own cost.
 4. If the international student failed to leave the country, the University reserves the right to surrender him/her to the Malaysian Immigration Department for deportation.

For further detail on health examination, kindly contact +606 7986121 (8.00 am - 5.00 pm local time, Monday - Friday)

 

*Based on the Malaysian Immigration Department Circular No. 39
**Health examination result for the diseases will be ready after seven (7) working days and the cost shall not exceed RM300.00

 

Kindly visit eUG (USIM Undergraduates online application) to apply for Undergraduate programmes.


For information related to visa and student pass, please refer to http://alamiyyah.usim.edu.my


Kindly complete the documents required :

 1. Complete application form. (download here)
 2. 1 copy of recent passport photograph.
 3. Certified true copy of 'O' Level/equivalent certificate.
 4. Certified true copy of 'O' Level/equivalent transcript.
 5. Certified true copy of 'A' Level/Matriculation/Diploma certificate.
 6. Certified true copy of 'A' Level/Matriculation/Diploma transcript.
 7. Certified true copy of English translation certificate/transcript.
  (kindly translate all the certificate/trancript if the certificate/transcript is not written in english)
 8. Financial Afidavit/Bank Statement/Letter of scholarship
 9. Proof of processing fee payment (USD30)
  (application will only be process if the payment is receive by USIM)


Kindly submit all the completed documents (no.1-9) to :

Division of Academic Management
Level 2, Chancellory Building,
Universiti Sains Islam Malaysia,
Bandar Baru Nilai,
71800, Nilai, Negeri Sembilan.

email : international@usim.edu.my

 

Details of processing fee (USD30 payment) :

Payee : Bendahari Universiti Sains Islam Malaysia
Account No : 05058010021488
Swift Code : bimb Mykl


For any enquiries regarding International admission, please contact :

- Mrs Mazlina Mohamed Tamjid (06-7988331)
- Mrs Nurhassikin Maulat Mahmud (06-7988144)

Contact Us

Student Admissions and Marketing Department
Level 1, Chancellory Building
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA

Phone: +606-798 8000
Email: admission@usim.edu.my

Find a Programme


Search

Testimonial


My experience studying law in FSU has been an exhilarating roller-coaster ride. Outside classroom activities and learning like my participation in moot court has helped me engaged further with the real-world. It has enabled me to interact and network with other law students and as a preparation to join legal industry. It is definitely a cherished chapter in my book of life.
IMAN AL-HUSNA MOHAMAD ZAFARULLAH (Alumni)
Education:
 • Bachelor of Law and Shariah with Honours - (LLB and Shariah) (Hons.)