Program Details

Program Details 2016-10-26T12:16:38+00:00

Bachelor of Fiqh and Fatwa with Honours

PROGRAM DETAILS

Programme Code: QI08
Medium of instructions: English and Arabic
Duration of Studies:
- Full Time: 4 years (8 semesters)

The Bachelor of Fiqh and Fatwa with Honours programme is designed to produce graduates who are expert in the field of fiqh and fatwa, and able to apply learned knowledge and skills to current problems and issues related to the field. Students will be exposed to both knowledge and skills related to fiqh and fatwa, in classical (turath) and cotemporary forms. Students who are successfully completed this programme are expected to be able to help enhancing the institution of fatwa in its wider context, and by various means. Students are required to complete 143 credit hours, comprised university required courses, faculty required courses, programme required courses and electives courses.

CAREER PROSPECTS

Secara keseluruhannya Graduan SMFF adalah layak untuk berkhidmat di bawah JPA, Pegawai Hal Ehwal Islam (Penolong Pengarah, Pegawai Penyelidik), Pegawai Hal Ehwal Islam (Penolong Pengarah, Pegawai Penyelidik, Pegawai Penguatkuasaan Syara’), Pegawai Hal Ehwal Islam (Penolong Pengarah, Pegawai Penyelidik), Pegawai Istinbat, Pegawai Falak dan lain-lain, Pelbagai jawatan seperti jawatan-jawatan Pegawai Tadbir Diplomatik, Pegawai Sosial, Pegawai Hal Ehwal Islam, Pegawai Penyelidik dan lain-lain, Pegawai Tadbir Negeri, Imam masjid, Pegawai Tadbir (Penolong Pengurus Besar), Pegawai Tadbir, Pegawai Hal Ehwal Islam, Akademik (Guru, Tutor, Pensyarah), Pentadbiran (Pegawai Tadbir, Pustakawan, Pegawai Psikologi), Guru (KPLI, JQAF), Pegawai Agama KAGAT, Penasihat Undang-undang Syariah, Peguam Syarie, Eksekutif syariah, Eksekutif Pentadbiran, Eksekutif Pemasaran, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengajar, Konsultan/ Penasihat Syariah, Penyelidik di Firma Guaman

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi UA dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2016 dan 2015.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2015 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2015 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2014 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

dan

Menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan kepada pihak Universiti:-

 • Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian;
 • Salinan Kad Pengenalan/MyKad calon;
 • Salinan Sijil Kelahiran Calon. Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (Jika hilang)
 • Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan;
 • Akuan Majikan (Jika Berkaitan);
 • Salinan Sijil STPM/Setaraf;dan
 • Salinan Transkrip penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);
 • Salinan Diploma/Sijil (Jika ada)
 • Salinan Sijil MUET;
 • Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian;dan
 • Salinan Keputusan Bahasa Melayu/ Matematik Julai (Jika ada)

Tidak ditawarkan

Tidak ditawarkan

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

•    Bahasa Arab
•    Syariah
dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

•    Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi
•    Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:

•    Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

•    Mana-mana SATU (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Bahasa Melayu

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

 

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

•    Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi
•    Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:

•    Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

•    Mana-mana SATU (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Bahasa Melayu

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

 

(1) Memiliki Diploma dalam bidang Syariah atau bidang Pengajian Islam dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.70

atau

Mempunyai kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya dan diperakukan oleh Senat Universiti

atau

Mempunyai kelulusan STPM tahun 2014 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran berikut:

•    Bahasa Arab
•    Syariah

atau

Mempunyai kelulusan STAM pada tahun 2013 atau sebelumnya dengan sekurang-kurangnya mendapat pangkat Jayyid

DAN

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

•    Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi
•    Mana-mana DUA (2) daripada mata pelajaran berikut:

•    Pendidikan Islam
•    Tasawwur Islam
•    Pendidikan Syariah Islamiyyah
•    Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

•    Mana-mana SATU (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Bahasa Melayu

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris
•    Matematik/Matematik Tambahan

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

ATAU

(5) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

•    Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi

dan

•    Mempunyai kelulusan Bahasa Arab di peringkat Diploma yang diiktiraf

dan

•    Menduduki dan mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 dalam Imtihan Jami'e Li Al - Lughah Al - Arabiyyah (IJLA) di USIM

dan

(6) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:

•    Pendidikan Islam
•    Tasawwur Islam
•    Pendidikan Syariah Islamiyyah
•    Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

•    Mana-mana SATU (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia


dan

(7) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris
•    Matematik/Matematik Tambahan

dan

(8) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

 

A. YURAN PENDAFTARAN

 • Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.
PERKARAWARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1Pendaftaran50.00100.00
2Minggu Suai Kenal150.00150.00
3Aktiviti Fakulti dan ePanduan35.0035.00
4Kad Matrik10.0010.00
5Alumni50.0050.00
6Kebajikan30.0030.00
7Lain-lain Perkhidmatan30.0030.00
8Pengijazahan dan Konvokesyen*250.00250.00
 JUMLAH A605.00655.00

* Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
   1) Pelajar meninggal dunia
   2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
   3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

 

B. YURAN PENGAJIAN

 • Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.
PERKARASyariah dan Undang-UndangFiqh dan Fatwa
(QL04)(QI08)
Yuran pengajian Ijazah Sarjana Muda dicaj secara berpakej578.00516.00
JUMLAH B578.00516.00
 • Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester pengajian. 
 • Caj yuran pengajian BUKAN WARGA adalah 5 gandaan (x5)

 

C. YURAN PERKHIDMATAN

 • Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.
 PERKARAWARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1Kemudahan Peralatan25.0050.00
2Perpustakaan50.0050.00
3Kokurikulum dan Sukan20.0050.00
4Komputer dan ICT100.00120.00 
5Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar50.00100.00
6Pengangkutan25.00160.00
7Insurans7.500.00*
8Makmal0.000.00
9Antarabangsa**75.0075.00
 JUMLAH C352.50605.00

* Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)
 

** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
   1) Pelajar meninggal dunia
   2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
   3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

 

D. YURAN ASRAMA

 • Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)
PERKARAWARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1Asrama550.00600.00
2Aktiviti Kolej Kediaman40.0050.00
 JUMLAH D590.00650.00
 

 

Bagi pemohon warganegara, permohonan kemasukan ke USIM bagi lepasan STPM/STAM/Matrikulasi dan Diploma/Setaraf adalah melalui aplikasi dalam talian UPU online. Capaian maklumat dan borang permohonan adalah melalui laman web rasmi kemasukan ke Universiti Awam (UA) di http://upu.mohe.gov.my

General entry requirement for Bachelor Degree Programme for International Students are as follows:

 1. Senior High School / Senior Secondary School / other equivalent pre-university examinations from government schools (with the period of at least 11 to 12 years of study from primary to higher secondary); OR
 2. General Certificates of Education (GCE) ‘A’ Level / Diploma in related fields or other equivalent pre-university examinations; OR
 3. Any other certificate that is recognized by the senate of the university as equivalent to the above; AND
 4. Specific entry requirements based on programmes; AND
 5. Credit in one (1) Islamic Studies subject; AND
 6. Fulfilled English Language Proficiency Requirement; AND
 7. Fulfilled Arabic Language Proficiency Requirement.
 1. Must obtain at least Grade C (2.00) at A-Level/equivalent in ONE (1) subjects related to the programme applied.
 2. Additional requirement for QL04: Must obtain at least BAND 4 (MUET) / BAND 6 (IELTS) / 600 (PBT) or 250 (CBT) or 100 (IBT) in TOEFL.
 1. English and Arabic are the two (2) primary languages used for instruction in the University, depending on the specific programme of study and / or subjects.
   
 2. Applicants shall show evidence of proficiency in English Language based on the following criteria:
  • minimum score of 34 (IBT) in Test of English as a Foreign Language (TOEFL) / 450 (PBT) / 133 (CBT); or
  • Band 4 in International English Language Testing System (IELTS); or
  • Band 3 in Malaysian University English Test (MUET); or
  • Common European Framework of Reference (CEFR) equivalence; or
  • successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in English; or
  • native speakers of English
    
 3. Higher score is required in certain programme. Please refer to specific entry requirement for each programme.
   
 4. Applicants shall show evidence of proficiency in Arabic Language based on the following criteria:
  • Credit in Arabic Language at O-Level/equivalent or A-Level/equivalent
  • successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in Arabic; or
  • native speaker of Arabic; or
  • pass University Arabic Placement Test (UAPT) conducted by the University
FEESABCD

(A)

Registration Fees (once)

Registration | Ta’aruf Session | Matric card  | Welfare | Faculty's Activities & Handbook | Alumni | Convocation*655.00655.00655.00655.00

(B)

Tuition  Fees, Accommodation and others
(every semester)

Tuition5,000.004,000.002,500.003,000.00
Hostel600.00600.00600.00600.00
Inventories 50.0050.0050.0050.00
Library 50.0050.0050.0050.00
Sports and Co-curriculum 50.0050.0050.0050.00
Computer Lab 120.00120.00120.00120.00
Students Health Services Scheme 100.00100.00100.00100.00
Residential College Activities50.00 50.0050.0050.00
Transportation160.00160.00160.00160.00
Insurance ** 202.50 202.50 202.50 202.50
Lab100.00 100.00--
International***75.00 75.0075.0075.00
 TOTAL (B)RM 6,557.50RM 5,557.50RM 3,957.50RM 4,457.50
 TOTAL(A) + (B)RM 7,212.50RM 6,212.50RM 4,612.50RM 5,112.50
      

Notes:

 A(Engineering Programme): QK86
 B(Science & Technology Programmes): All programmes with starting programme code of QG, QS, QC
 C(Arts and Human Science Programmes): All programmes with starting programme code of QI, QP, QB & QE06
 D(Social Science Programmes): QE06 | QA19 | QA02 | QL04           

 

*     Convocation fee is charged during the registration (once) and will be paid back under 3 conditions i.e
       i. Withdrawal from the University
       ii. Dismiss from the study (Disciplinary action or fail in the examination) 
       iii. Dead
**   Insurance rates depends on the current scheme yearly
**   Convocation fee will be charge from Semester I – VII (RM100.00 per semester)
*** International fee will be charged from semester I-VII (RM75.00 per semester)

 • Amount to be paid on Registration day = Total (A) + (B)
 • Total (A) is to be paid once only, while Total (B) is for every semester
 • All payment is stated in RM (Malaysian Ringgit)
 • USIM reserves the right to change fees at any time. (Rates of USD may differ according to the current exchange rate.)

International student at Universiti Sains Islam Malaysia (the University) are required to abide by the following health examination requirement:

 1. International student is strongly advised to ensure that he/she is free from the following diseases* prior to arrival in Malaysia and throughout his/her studies:

      1.1          Tuberculosis
      1.2          Hepatitis B and Hepatitis C
      1.3          Sexually Transmitted Diseases
      1.4          Human Immunodeficiency Virus Infection/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)
      1.5          Urine Positive for Drugs
      1.6          Typhoid
      1.7          Malaria
      1.8          Japanese Enchapilitis
      1.9          Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
      1.10        Avian Flu
   
 2. International student is required to complete health examination** at Student Health Clinic at Student Affairs Division Building before being allowed to register and to apply for any immigration document at his/her own cost.
 3. The University will not process any application for any immigration document if the international student was found to be infected with any disease mentioned in paragraph 1 after the health examination and he/she shall be directed to leave the country as soon as possible at his/her own cost.
 4. If the international student failed to leave the country, the University reserves the right to surrender him/her to the Malaysian Immigration Department for deportation.

For further detail on health examination, kindly contact +606 7986121 (8.00 am - 5.00 pm local time, Monday - Friday)

 

*Based on the Malaysian Immigration Department Circular No. 39
**Health examination result for the diseases will be ready after seven (7) working days and the cost shall not exceed RM300.00

 

Kindly visit eUG (USIM Undergraduates online application) to apply for Undergraduate programmes.


For information related to visa and student pass, please refer to http://alamiyyah.usim.edu.my


Kindly complete the documents required :

 1. Complete application form. (download here)
 2. 1 copy of recent passport photograph.
 3. Certified true copy of 'O' Level/equivalent certificate.
 4. Certified true copy of 'O' Level/equivalent transcript.
 5. Certified true copy of 'A' Level/Matriculation/Diploma certificate.
 6. Certified true copy of 'A' Level/Matriculation/Diploma transcript.
 7. Certified true copy of English translation certificate/transcript.
  (kindly translate all the certificate/trancript if the certificate/transcript is not written in english)
 8. Financial Afidavit/Bank Statement/Letter of scholarship
 9. Proof of processing fee payment (USD30)
  (application will only be process if the payment is receive by USIM)


Kindly submit all the completed documents (no.1-9) to :

Division of Academic Management
Level 2, Chancellory Building,
Universiti Sains Islam Malaysia,
Bandar Baru Nilai,
71800, Nilai, Negeri Sembilan.

email : international@usim.edu.my

 

Details of processing fee (USD30 payment) :

Payee : Bendahari Universiti Sains Islam Malaysia
Account No : 05058010021488
Swift Code : bimb Mykl


For any enquiries regarding International admission, please contact :

- Mrs Mazlina Mohamed Tamjid (06-7988331)
- Mrs Nurhassikin Maulat Mahmud (06-7988144)

Contact Us

Student Admissions and Marketing Department
Level 1, Chancellory Building
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA

Phone: +606-798 8000
Email: admission@usim.edu.my

Find a Programme


Search

Testimonial


The method of study of Fiqh and Fatwa is contemporary but holding steadfast to the classical texts (turath) and traditional training in the study of Islamic jurisprudence.

ABDUL MUIZ ABDUL HAKIM (Alumni)
Education:
 • Bachelor of Fiqh and Fatwa with Honours