e-Risalah USIM | Januari - November 2019

• P e n d e b a t U S I M j o h a n B a h a s a A r a b d i Q a t a r • • S u m b a n g a n g o l o n g a n b e r i l m u k e p a d a m a s y a r a k a t • • U t a m a k a n p r o d u k M u s l i m b u k a n i s u b o i k o t • • U S I M s e r i u s t a n g a n i i s u k e b o l e h p a s a r a n g r a d u a n • EDISI 34 : JANUARI-NOVEMBER 2019 :: ISSN :: 1511-9319 Prof. Dr. Mohamed Ridza Wahiddin Naib Canselor Baharu KEWANGAN ISLAM MELAHIRKAN GRADUAN seiring kehendak industri Bawa Misi 100 Hari dan USIM Glokal

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMyMDE=