Project Description

VENUE: STADIUM TERTUTUP KOMPLEKS SUKAN NEGERI GONG BADAK, KUALA NERUS, TERENGGANU
DATE: 7 – 9 OCTOBER 2017

NO

RECIPIENT NAME

PRODUCT

ACHIEVEMENT / MEDAL

1

Dr Syahidawati Shahwan
Fakulti Ekonomi dan Muamalat (FEM)

Muamalat Interactive Game: Community Edition

Gold & Special Award

2

Dr Syahidawati Shahwan
Fakulti Ekonomi dan Muamalat (FEM)

Muamalat Interactive Game Halal Universe: Farm to Fork

Gold

3

Prof. Madya Dr. Azman Ab. Rahman
Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU)

Global Zakat Game

Gold

4

Prof. Madya Dr C.W. Zanariah Che Wan Ngah
(IHRAM)

Professional Halal Training Programmes

Silver

5

Dr Yuslina Mohamed  Al-Hijaei: New Quranic Reading Model  Bronze

6

Ar Dr Elina Mohd Husini
Fakulti Kejuruteraan Alam Bina (FKAB)
 USIM Mizan Homestay  Bronze

7

Prof. Madya Datin Dr. Sapora Sipon
Fakulti Kepimpinan dan Pngurusan (FKP)
 Smart Disaster Application  Bronze

8

Dr Anvar Narzullaev
Fakulti Sains Teknologi Maklumat (FST)
 Interactive Wearable Device  Bronze