Profesor Dr. Muhammad Mustaqim Mohd. Zarif

DEKAN FAKULTI PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH

Profesor Dr. Muhammad Mustaqim Mohd. Zarif

Ph.D (University Of Edinburgh), Master (UIAM), Bachelor (UIAM)
dekanfpqs@usim.edu.my

Profesor Madya Dr. Muhammad Ridhwan Ab. Aziz

DEKAN FAKULTI EKONOMI DAN MUAMALAT

Profesor Madya Dr. Muhammad Ridhwan Ab. Aziz

dekanfem@usim.edu.my

Profesor Dr. Rosalina Abdul Salam

DEKAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

Profesor Dr. Rosalina Abdul Salam

Ph.D (University Of Hull, UK ), Master (University Of Sheffield,UK ), Bachelor (Leeds Metropolitan University, UK)
dekanfst@usim.edu.my

Profesor Dr. Muhammad Shamsir Mohd Aris

DEKAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN

Profesor Dr. Muhammad Shamsir Mohd Aris

B.Med.Sc (UKM), M.D. (UKM), MOG (UKM)
dekanfpsk@usim.edu.my / shamsir@usim.edu.my

Profesor Madya Dr. Nurkhamimi Zainuddin

DEKAN FAKULTI PENGAJIAN BAHASA UTAMA

Profesor Madya Dr. Nurkhamimi Zainuddin

Ph.D (UIAM), Master (UIAM),Bachelor (UIAM)
dekanfbpu@usim.edu.my

Dr. Ainuddin Yushar Yusof

DEKAN FAKULTI PERGIGIAN

Dr. Ainuddin Yushar Yusof

Expert Bachelor (UKM), Bachelor (UKM)
dekanfpg@usim.edu.my

Profesor Madya Dr. Mohd Faizal Kasmani

DEKAN FAKULTI KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN

Profesor Madya Dr. Mohd Faizal Kasmani

Ph.D (Australian National University), Master   (University Of Sheffield, UK), Bachelor (UTM)
faizalkasmani@usim.edu.my

Ar. Dr. Elina Mohd Husini

DEKAN FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA

Ar. Dr. Elina Mohd Husini

Ph.D (UTM), Bachelor (UTM)
elina@usim.edu.my

Dr. Arif Fahmi Md. Yusof

DEKAN FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG

Dr. Arif Fahmi Md. Yusof

fahmi@usim.edu.my

Profesor Madya Dr. Amir Shaharuddin

DEKAN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH

Profesor Madya Dr. Amir Shaharuddin

dekan.pps@usim.edu.my