Kedekanan

Laman Utama/Kedekanan
Kedekanan 2018-10-19T16:13:59+00:00

Prof. Madya Dr. Adnan b. Mohamed Yusoff

DEKAN FAKULTI PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH

PROF. MADYA DR. ADNAN B. MOHAMED YUSOFF

al-`Aliya (University of Jordan), M.A. (Al al-Bayt, Jordan), Ph.D (UKM)
dekanfpqs@usim.edu.my / adnany@usim.edu.my

Prof. Madya Dr. Amir Shaharuddin

DEKAN FAKULTI EKONOMI DAN MUAMALAT

Prof. Madya Dr. Amir Shaharuddin

B.A (Al Azhar), MBA (UIAM), Ph.D (Exeter)
dekanfem@usim.edu.my / amir@usim.edu.my

Prof. Madya Dr. Azwani Sofia Ahmad Khiar

DEKAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

Prof. Madya Dr. Azwani Sofia Ahmad Khiar

BScHons, PhD (Malaya)
dekanfst@usim.edu.my / azwanisofia@usim.edu.my

Prof. Dr. Muhammad Shamsir Mohd Aris

DEKAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN

Prof. Dr. Muhammad Shamsir Mohd Aris

B.Med.Sc (UKM), M.M. (UKM), MOG (UKM)
dekanfpsk@usim.edu.my / shamsir@usim.edu.my

Prof. Madya Dr. Noor Azizi bin Ismail

DEKAN FAKULTI PENGAJIAN BAHASA UTAMA

Prof. Madya Dr. Noor Azizi bin Ismail

B.A (Al Azhar), Dip. Ed. (IIUM), M.A (UM), Ph.D (UM)
dekanfbpu@usim.edu.my / azizi12@usim.edu.my

Prof. Madya Dr. Haslinda Ramli

DEKAN FAKULTI PERGIGIAN

Prof. Madya Dr. Haslinda Ramli

BDS (Malaya), MDS in Periodontology (Hong Kong)
dekanfpg@usim.edu.my / drhaslinda@usim.edu.my

Prof. Madya Dr Mohd Radhi Bin Ibrahim

DEKAN FAKULTI KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN

Prof. Madya Dr Mohd Radhi Bin Ibrahim

radhi@usim.edu.my

Prof. Dr. Kamaruzzaman Bin Seman

DEKAN FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA

Prof. Dr. Kamaruzzaman Bin Seman

drkzaman@usim.edu.my

Prof. Dr. Rozhan Mohammed Idrus

DEKAN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH

Prof. Dr. Rozhan Mohammed Idrus

dekan.pps@usim.edu.my / rozhan@usim.edu.my