Ph.D Programmes

 ProgrammeProgram OptionFaculty
1Doktor Falsafah Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat PenyelidikanFakulti Ekonomi dan Muamalat
2Doktor Falsafah (Kaunseling)PenyelidikanFakulti Kepimpinan dan Pengurusan
3Doktor Falsafah (Komunikasi)Penyelidikan
4Doktor Falsafah Da'wah dan Pengurusan IslamPenyelidikan
5Doktor Falsafah Pengurusan Sumber ManusiaPenyelidikan
6Doktor Falsafah (Pendidikan)PenyelidikanFakulti Pengajian Bahasa Utama
7Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Arab)Penyelidikan
8Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)Penyelidikan
9Doktor Falsafah Pengajian Quran dan SunnahPenyelidikanFakulti Pengajian Quran dan Sunnah
10Doktor Falsafah Sains dan TeknologiPenyelidikanFakulti Sains dan Teknologi
11Doktor Falsafah Syariah dan KehakimanPenyelidikanFakulti Syariah dan Undang-Undang

Master Programmes

 ProgrammeProgram OptionFaculty
1Sarjana Ekonomi dan Pentadbiran MuamalatPenyelidikanFakulti Ekonomi dan Muamalat
2Sarjana Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat (MEMA)Penyelidikan
3Sarjana Pentadbiran MuamalatKerja Kursus
4Sarjana Pentadbiran Muamalat (Produk Halal)Kerja Kursus
5Sarjana Perakaunan dan Audit Syariah (MASA)Kerja Kursus
6Sarjana Perbankan Islam (MIB)Kerja Kursus
7Sarjana Da'wah dan Pengurusan IslamPenyelidikanFakulti Kepimpinan dan Pengurusan
8Sarjana Da'wah dan Kepimpinan IslamKerja Kursus
9Sarjana Kaunseling (Kaunseling Keluarga)Kerja Kursus
10Sarjana Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)Kerja Kursus
11Sarjana Komunikasi (Pengurusan Media)Kerja Kursus
12Sarjana Pengajian Akidah dan AgamaMod Campuran
13Sarjana Bahasa Arab KomunikasiKerja KursusFakulti Pengajian Bahasa Utama
14  NewMod Campuran
15  NewMod Campuran
16Sarjana Pengajian Quran dan SunnahPenyelidikanFakulti Pengajian Quran dan Sunnah
17Sarjana SainsPenyelidikanFakulti Sains dan Teknologi
18Sarjana Sains (Bioteknologi Makanan)Mod Campuran
19Sarjana Sains (Matematik Kewangan)Mod Campuran
20Sarjana Sains (Pengurusan Risiko)Mod Campuran
21Sarjana Sains (Sains Aktuari)Mod Campuran
22Sarjana Sains Komputer (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)Mod Campuran
23Sarjana SyariahPenyelidikanFakulti Syariah dan Undang-Undang
24Sarjana Undang-UndangPenyelidikan
25Sarjana Undang-Undang PerbandinganPenyelidikan
26  NewKerja Kursus