Ph.D Programmes

 ProgramProgram OptionFakulti
1Doktor Falsafah Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat PenyelidikanFakulti Ekonomi dan Muamalat
2Doctor of Philosophy in Engineering  NewPenyelidikanFakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
3Doktor Falsafah (Kaunseling)PenyelidikanFakulti Kepimpinan dan Pengurusan
4Doktor Falsafah (Komunikasi)Penyelidikan
5Doktor Falsafah Da'wah dan Pengurusan IslamPenyelidikan
6Doktor Falsafah Pengurusan Sumber ManusiaPenyelidikan
7Doktor Falsafah (Pendidikan)PenyelidikanFakulti Pengajian Bahasa Utama
8Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Arab)Penyelidikan
9Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)Penyelidikan
10Doktor Falsafah Pengajian Quran dan SunnahPenyelidikanFakulti Pengajian Quran dan Sunnah
11Doktor Falsafah Sains dan TeknologiPenyelidikanFakulti Sains dan Teknologi
12Doktor Falsafah Syariah dan KehakimanPenyelidikanFakulti Syariah dan Undang-Undang
13Doktor Falsafah Undang-Undang  NewPenyelidikan
14Doctor of Philosophy in Social Sciences  NewPenyelidikanPelbagai

Master Programmes

 ProgramProgram OptionFakulti
1Sarjana Ekonomi dan Pentadbiran MuamalatPenyelidikanFakulti Ekonomi dan Muamalat
2Sarjana Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat (MEMA)Penyelidikan
3Sarjana Pentadbiran MuamalatKerja Kursus
4Sarjana Pentadbiran Muamalat (Produk Halal)Kerja Kursus
5Sarjana Perakaunan dan Audit Syariah (MASA)Kerja Kursus
6Sarjana Perbankan Islam (MIB)Kerja Kursus
7Master of Science in Engineering  NewPenyelidikanFakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
8Sarjana Da'wah dan Pengurusan IslamPenyelidikanFakulti Kepimpinan dan Pengurusan
9Sarjana Da'wah dan Kepimpinan IslamKerja Kursus
10Sarjana Kaunseling (Kaunseling Keluarga)Kerja Kursus
11Sarjana Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)Kerja Kursus
12Sarjana Komunikasi (Pengurusan Media)Kerja Kursus
13Sarjana Pengajian Akidah dan AgamaMod Campuran
14Sarjana Bahasa Arab KomunikasiKerja KursusFakulti Pengajian Bahasa Utama
15  NewMod Campuran
16  NewMod Campuran
17Sarjana Pengajian Quran dan SunnahPenyelidikanFakulti Pengajian Quran dan Sunnah
18Sarjana SainsPenyelidikanFakulti Sains dan Teknologi
19Sarjana Sains (Bioteknologi Makanan)Mod Campuran
20Sarjana Sains (Matematik Kewangan)Mod Campuran
21Sarjana Sains (Pengurusan Risiko)Mod Campuran
22Sarjana Sains (Sains Aktuari)Mod Campuran
23Sarjana Sains Komputer (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)Mod Campuran
24Sarjana SyariahPenyelidikanFakulti Syariah dan Undang-Undang
25Sarjana Undang-UndangPenyelidikan
26Sarjana Undang-Undang PerbandinganPenyelidikan
27  NewKerja Kursus
28Master of Social Sciences  NewPenyelidikanPelbagai