PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI

YBhg. Profesor Dato' Dr. Siddiq Hj Fadzil

YBhg. Profesor Dato' Dr. Siddiq Hj Fadzil

DPMP (Perak)
BA hons (UM), M.Litt(UKM), Ph.D (UKM)

pengerusi.LPU@usim.edu.my

AHLI-AHLI

YBhg. Profesor Dato' Dr. Musa Ahmad

Naib Canselor

YBhg. Profesor Dato' Dr. Musa Ahmad

DBMS, B.Sc Hons (UKMalaysia), M.Sc (Manchester), Ph.D (Manchester)

YBhg. Tan Sri Dato' Haji Othman bin Mustapha

YBhg. Tan Sri Dato' Haji Othman bin Mustapha

BSc.(UKM), Cert. of Special Course for Malaysia Islamic Officers (London), Cert. of Sharia Governance Course (Birmingham University,UK)

YBhg. Dato' Dr. Razali Ab. Malik

YBhg. Dato' Dr. Razali Ab. Malik

KMN, Ph.D (Political Science)

YBhg. En. Zulkefly Alias

YBhg. En. Zulkefly Alias

MBA (Islamic Finance), UIA

YBhg. Datin Nik Roslini Raja Ismail

YBhg. Datin Nik Roslini Raja Ismail

MBA (Islamic Finance), UIA

YBhg. Dato' Idris Kechot

YBhg. Dato' Idris Kechot

KMN, DIMP, BSc (Hons) UPM, MBA (Finance) (UK), CFP

YBhg. Profesor Emeritus Dato' Dr. Nik Mohd Nasri Nik Ismail

YBhg. Profesor Emeritus Dato' Dr. Nik Mohd Nasri Nik Ismail

DSNS, MBChB (Alexandria), MRCOG, FICS, FRCOG (London)

YBhg. Ir. Dr. Muhamad Fuad Abdullah

YBhg. Ir. Dr. Muhamad Fuad Abdullah

BA (Hons) Shariah & Judiciary (USIM), DPA (INTAN)


YBhg. Encik Mohd Hariri Mohamad Daud

YBhg. Encik Mohd Hariri Mohamad Daud

Master (HRD) UPM, BA Hons (Dakwah and Islamic Management) USIM, Diploma (Usuluddin) KUSZA

SETIAUSAHA

YBhg. Dato' Muhammad Haizuan Rozali

YBhg. Dato' Muhammad Haizuan Rozali

DPT, KMN, ANS, SmSa, SSa (UKMalaysia)
Registrar, Universiti Sains Islam Malaysia
pendaftar@usim.edu.my