MISI USIM 2022

MISI USIM 2022 adalah merupakan misi jangkamasa sederhana USIM yang bertujuan menjadikan USIM sebuah Universiti Sains Islam Glokal Berimpak Tinggi menjelang tahun 2022.

Ia adalah roadmap dalam merealisasikan misi utama USIM untuk Menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan profesional yang kompeten berasaskan tradisi keilmuan Islam, nilai-nilai luhur agama dan budaya demi kesejahteraan sejagat.

7 Sasaran Tahunan Utama untuk Tahun 2020

Dalam mengorak langkah ke arah 2022, USIM telah menetapkan tujuh sasaran tahunan untuk tahun 2020 seperti berikut: