Pelan Strategik USIM 2016-2025 (PSUSIM16:25) bertujuan merialisasikan hasrat USIM untuk menjadi Pusat Rujukan Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli di peringkat serantau menjelang tahun 2016 dan di peringkat global menjelang tahun 2025.

Sebanyak 7 Teras, 19 Strategi dan 44 Pelan Tindakan dan 44 USIM 2016 meliputi aspek penyelidikan, akademik, pembangunan pelajar, pemerkasaan sumber manusia, penjenamaan (branding), prasarana dan penjanaan kewangan telah dipersetujui bagi membimbing USIM ke arah menjadi universiti yang referred (dirujuk), relevant (relevan) dan respected (dihormati).

FOR MORE INFORMATION, CONTACT US:

Pusat Komunikasi Strategik 
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Tel:+606-798 8028/8142/6004 Faks:+606-798 8204