Pelan Strategik USIM 2023-2025

Pelan Strategik USIM 2023-2025 terhasil dari proses semakan semula pencapaian 43 Sasaran yang terkandung dalam Pelan Strategik USIM 2016-2025. Pelan Strategik USIM 2023-2025 masih mengekalkan 7 teras utama sebagai tunjang kepada Sasaran USIM untuk menjadi Pusat Rujukan Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli di peringkat global pada tahun 2025. 

Pelan Strategik USIM 2023-2025 ini juga disusun bagi memastikan USIM sentiasa berdaya saing dalam ekosistem pendidikan tinggi negara ke arah pencapaian visi untuk menjadi sebuah “Institusi Pendidikan Tinggi Sains Islam Ulung”.

Pelan Strategik USIM 2023-2025

Muat Turun

Pelan Strategik USIM 2016-2025

Muat Turun

Inisiatif Universiti

Kesemua inisiatif itu terikat di bawah empat teras iaitu Kemampanan Kewangan@USIM, Prihatin@USIM, Keterlihatan@USIM dan Komuniti@USIM akan direalisasikan dalam tempoh tiga tahun sehingga 2025.

The 34 initiatives that had been annouced by Vice Chancellor