Pengurusan Universiti

Laman Utama/Pengurusan Universiti
Pengurusan Universiti 2018-01-14T13:06:53+00:00

NAIB CANSELOR

Profesor Dato' Dr. Musa Ahmad FASc

Profesor Dato' Dr. Musa Ahmad FASc

B.Sc. (UKM), M.Sc., Ph.D (Manchester) AMIC
nc@usim.edu.my

Layari Laman Naib Canselor

AHLI-AHLI

Profesor Dato' Dr. Zulkiple Abd Ghani

TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)

Profesor Dato' Dr. Zulkiple Abd Ghani

BA Hons (UKM), Ph.D (Edinburgh)
tnc.aa@usim.edu.my

Profesor Dato' Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan

TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)

Profesor Dato' Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan

BA Hons (Kuwait), M.Litt (St Andrews), Ph.D (Edinburgh)
tnc.hep@usim.edu.my

Profesor Dato' Dr. Roshada Hashim

TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)

Profesor Dato' Dr. Roshada Hashim

BSc Hons (Salford), PhD (Salford)
tnc.pi@usim.edu.my

En. Muhammad Haizuan Rozali

PENDAFTAR

En. Muhammad Haizuan Rozali

SmSa, SSa (UKM)
pendaftar@usim.edu.my

Dato' Haji Mohd Abd Rasid Mohd Fadzil

BENDAHARI

Dato' Haji Mohd Abd Rasid Mohd Fadzil

B. Econs. (Accounting) UM, MBA (University of Wales, Cardiff)
bendahari@usim.edu.my

En. Jasmin Jaimon

KETUA PUSTAKAWAN

En. Jasmin Jaimon

DPT, B.Sc Hons (UKM), Post Grad. Dip. Lib. Sc. (UiTM), Dip. Sys. Analysis (UiTM)
ketua.pustakawan@usim.edu.my

Puan Yuhani Jamiran

PENASIHAT UNDANG-UNDANG

Puan Yuhani Jamiran

LL.B (Hons) IIUM, LL.B Shariah (Hons) IIUM
yuhani@usim.edu.my

Ir. Daim Saian

PENGARAH PEMBANGUNAN

Ir. Daim Saian

DPT, B.Eng (Hons) in Civil (UM), MIEM, P.Eng (BEM)
pengarah.jppf@usim.edu.my

Prof. Madya Dr. Awangku Abdul Rahman Hj. Awangku Yussuf

PENGARAH PUSAT INOVASI, JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

Prof. Madya Dr. Awangku Abdul Rahman Hj. Awangku Yussuf

B.Sc. (Hons) Physics, Kent University, UK
M.Sc. (Applied and Modern Optics), Reading University, UK
Ph.D (Optics), Reading University, UK
pengarah.pijim@usim.edu.my

Dr. Mohd Faizal Kasmani

PENGARAH PUSAT KOMUNIKASI STRATEGIK

Dr. Mohd Faizal Kasmani

BSc (UiTM), MA (Univ. of Sheffield) , Phd (Australian National University)
pengarah.stracomm@usim.edu.my

YBhg. Prof. Dr. Fauzias Mat Nor

PENGARAH USIM 'ALAMIYYAH

YBhg. Prof. Dr. Fauzias Mat Nor

DIA (UiTM), BBA (Finance) (Miami), MBA (Miami), PhD (Finance) (Dublin)
fauzias@usim.edu.my

Profesor Dr. Mohd Yahya Bin Mohamed Ariffin

PENGARAH PUSAT PERANCANGAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI

Profesor Dr. Mohd Yahya Bin Mohamed Ariffin

Sarjana Muda (UKM), Sarjana (UKM),PH.D (UM)
mohdyma@usim.edu.my