NOBANGUNANJABATAN / BAHAGIAN/ PUSAT / PEJABAT
1PINTU UTAMA
2CANSELORI
 1. Pejabat Canselor
 2. Pejabat Pengerusi LPU
 3. Pejabat Naib Canselor
 4. Pejabat Timbalan-Timbalan Naib Canselor
 5. Jabatan Canselori
 6. Jabatan Pendaftar
 7. Jabatan Bendahari
 8. Jabatan Pemasaran dan Kemasukan Pelajar
 9. Bahagian Undang-Undang (BUU)
 10. Bahagian Pengurusan Akademik (BPA)
 11. Pusat Libatsama Masyarakat & Jaringan Industri (PLMJI)
 12. Pusat Wakaf & Zakat (PWZ)
 13. Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (PPPI)
 14. Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)
 15. Dewan Senat
 16. Executive Lounge (Aras 6)
 17. Ruang Galeri (Aras 1)
3FAKULTI KEPIMPINAN & PENGURUSAN
 1. Pejabat Fakulti Kepimpinan & Pengurusan (FKP)
 2. Pusat Jaminan Kualiti, Dasar dan Kecemerlangan Akademik (QAPEX)
 3. Institute of Halal Research & Management (IHRAM)
 4. ASEAN Centre for Research on Drug Abuse (ACREDA)
4FAKULTI PENGAJIAN QURAN & SUNNAH
 1. Pejabat Fakulti Pengajian Quran & Sunnah (FPQS)
 2. Pejabat Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU)
5JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN FASILITI
6PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN INSANIAH
7JABATAN KESELAMATAN
8PUSAT TAMHIDI
 1. Pusat Tamhidi
 2. Institut Sains Islam (ISI)
9PUSAT KEMUDAHAN PELAJAR
10PUSAT PENGAJIAN TERAS
11MAKMAL PELBAGAI GUNA
12FAKULTI SYARIAH & UNDANG-UNDANG
 1. Pejabat Fakulti Syariah & Undang-Undang (FSU)
 2. Institut Pengurusan & Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD)
13KOLEJ PERMATA INSAN
14DEWAN KULIAH PUSAT
15GOAL-ITQAN (PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT)
16PERPUSTAKAAN
 1. Perpustakaan USIM
 2. Bahagian Penerbitan (Penerbit USIM)
17FAKULTI EKONOMI & MUAMALAT
 1. Pejabat Fakulti Ekonomi & Muamalat FEM)
 2. Graduate School of Muamalat (GSM)
 3. Islamic Finance and Wealth Management Institute (IFWMI)
18PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
19PUSAT KOMERSIAL
 1. USIM ‘Alamiyyah
 2. Pusat Keusahawanan Universiti (PKUU)
 3. Bahagian Audit Dalaman
 4. USIM Tijarah Holding Sdn. Bhd.
 5. Kedai Buku Penerbit USIM
 6. Koperasi Kakitangan USIM
20RUMAH KAKITANGAN
21STOR PUSAT
22STOR KENDERAAN
23FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI
 1. Pejabat Fakulti Sains & Teknologi (FST)
 2. Pejabat Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB)
24PADANG BOLA 2
25KOLEJ KEDIAMAN 1
26BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR
 1. Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP)
 2. Pusat Kebudayaan
 3. Pusat Kesihatan Universiti (PKU)
 4. Pusat Perumahan Pelajar
 5. Pusat Alumni & Kerjaya
27KOMPLEKS ISLAM TUANKU MUHRIZ
 1. Pejabat Pusat Islam
28DEWAN TUANKU CANSELOR
29KOMPLEKS SUKAN TUANKU NAJIHAH
 1. Pusat Sukan
*KAMPUS SATELIT (Pandan Indah, Kuala Lumpur)
 1. Pejabat Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan (FPSK)
 2. Pejabat Fakulti Pergigian (FPg)