NO

BANGUNAN

JABATAN / BAHAGIAN/ PUSAT / PEJABAT

1

PINTU UTAMA

 

2

CANSELORI

 1. Pejabat Canselor
 2. Pejabat Pengerusi LPU
 3. Pejabat Naib Canselor
 4. Pejabat Timbalan-Timbalan Naib Canselor
 5. Jabatan Canselori
 6. Jabatan Pendaftar
 7. Jabatan Bendahari
 8. Pejabat Audit Dalam
 9. Jabatan Undang-Undang (JUU)
 10. Pusat Pengurusan Akademik (Bahagian Pengurusan Prasiswazah)
 11. Pusat Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko, Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (SCIROSH)
 12. Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (PPPI)
 13. Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)
 14. Dewan Senat
 15. Executive Lounge (Aras 6)
 16. Ruang Galeri (Aras 1)

3

FAKULTI KEPIMPINAN & PENGURUSAN

 1. Pejabat Fakulti Kepimpinan & Pengurusan (FKP)
 2. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

4

FAKULTI PENGAJIAN QURAN & SUNNAH

 1. Pejabat Fakulti Pengajian Quran & Sunnah (FPQS)
 2. Pejabat Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU)

5

JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN FASILITI

 

6

PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN INSANIAH

 

7

JABATAN KESELAMATAN

 

8

PUSAT TAMHIDI

 1. Pusat Tamhidi
 2. Institut Sains Islam (ISI)

9

PUSAT KEMUDAHAN PELAJAR

 

10

PUSAT PENGAJIAN TERAS

 

11

MAKMAL PELBAGAI GUNA

 

12

FAKULTI SYARIAH & UNDANG-UNDANG

 1. Pejabat Fakulti Syariah & Undang-Undang (FSU)
 2. Institut Pengurusan & Penyelidikan Fatwa Sedunia (IFFAH)

13

KOLEJ PERMATA INSAN

 

14

DEWAN KULIAH PUSAT

 

15

PUSAT PEMBANGUNAN SISTEM DAN KEJURUTERAAN (SDEC)

 

16

PERPUSTAKAAN

 1. Perpustakaan USIM
 2. Pusat Penerbitan (Penerbit USIM)

17

FAKULTI EKONOMI & MUAMALAT

 1. Pejabat Fakulti Ekonomi & Muamalat FEM)
 2. Graduate School of Muamalat (GSM)
 3. Islamic Finance and Wealth Management Institute (IFWMI)

18

BAHAGIAN PENGURUSAN SISWAZAH (Bahagian Pengurusan Siswazah)

 

19

PUSAT KOMERSIAL

 1. USIM ‘Alamiyyah
 2. Pusat Keusahawanan Universiti (PKUU)
 3. Pusat Libatsama Masyarakat & Jaringan industri (PLMJI)
 4. USIM Tijarah Holding Sdn. Bhd.
 5. Kedai Buku Penerbit USIM
 6. Koperasi Kakitangan USIM
 7. Pejabat Ketua Pegawai Digital (CDO)

20

RUMAH KAKITANGAN

 

21

STOR PUSAT

 

22

STOR KENDERAAN

 

23

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

 1. Pejabat Fakulti Sains & Teknologi (FST)
 2. Pejabat Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB)

24

PADANG BOLA 2

 

25

KOLEJ KEDIAMAN 1

 

26

BANGUNAN HAL EHWAL PELAJAR

 1. Pusat Hal Ehwal Pelajar (PHEP)
 2. Pusat Kebudayaan
 3. Pusat Kesihatan Universiti (PKU)
 4. Pusat Perumahan Pelajar
 5. Pusat Alumni & Kerjaya

27

KOMPLEKS ISLAM TUANKU MUHRIZ

 1. Pejabat Pusat Islam
 2. Pusat Wakaf dan Zakat

28

DEWAN TUANKU CANSELOR

 

29

KOMPLEKS SUKAN TUANKU NAJIHAH

 1. Pusat Sukan

30

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN

      1. Pejabat Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
     2. Pusat Kecemerlangan Pengajaran & Pembelajaran (CETL)

31

KAMPUS SATELIT (Pandan Indah, Kuala Lumpur)

 1. Pejabat Fakulti Pergigian (FPg)