NO

BANGUNAN

JABATAN / BAHAGIAN/ PUSAT / PEJABAT

1

PINTU UTAMA

 

2

CANSELORI

 1. Pejabat Canselor
 2. Pejabat Pengerusi LPU
 3. Pejabat Naib Canselor
 4. Pejabat Timbalan-Timbalan Naib Canselor
 5. Jabatan Canselori
 6. Jabatan Pendaftar
 7. Jabatan Bendahari
 8. Jabatan Pemasaran dan Kemasukan Pelajar
 9. Bahagian Undang-Undang (BUU)
 10. Bahagian Pengurusan Akademik (BPA)
 11. Pusat Libatsama Masyarakat & Jaringan Industri (PLMJI)
 12. Pusat Wakaf & Zakat (PWZ)
 13. Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (PPPI)
 14. Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)
 15. Dewan Senat
 16. Executive Lounge (Aras 6)
 17. Ruang Galeri (Aras 1)

3

FAKULTI KEPIMPINAN & PENGURUSAN

 1. Pejabat Fakulti Kepimpinan & Pengurusan (FKP)
 2. Pusat Jaminan Kualiti, Dasar dan Kecemerlangan Akademik (QAPEX)
 3. Institute of Halal Research & Management (IHRAM)
 4. ASEAN Centre for Research on Drug Abuse (ACREDA)

4

FAKULTI PENGAJIAN QURAN & SUNNAH

 1. Pejabat Fakulti Pengajian Quran & Sunnah (FPQS)
 2. Pejabat Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU)

5

JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN FASILITI

 

6

PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN INSANIAH

 

7

JABATAN KESELAMATAN

 

8

PUSAT TAMHIDI

 1. Pusat Tamhidi
 2. Institut Sains Islam (ISI)

9

PUSAT KEMUDAHAN PELAJAR

 

10

PUSAT PENGAJIAN TERAS

 

11

MAKMAL PELBAGAI GUNA

 

12

FAKULTI SYARIAH & UNDANG-UNDANG

 1. Pejabat Fakulti Syariah & Undang-Undang (FSU)
 2. Institut Pengurusan & Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD)

13

KOLEJ PERMATA INSAN

 

14

DEWAN KULIAH PUSAT

 

15

GOAL-ITQAN (PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT)

 

16

PERPUSTAKAAN

 1. Perpustakaan USIM
 2. Bahagian Penerbitan (Penerbit USIM)

17

FAKULTI EKONOMI & MUAMALAT

 1. Pejabat Fakulti Ekonomi & Muamalat FEM)
 2. Graduate School of Muamalat (GSM)
 3. Islamic Finance and Wealth Management Institute (IFWMI)

18

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH

 

19

PUSAT KOMERSIAL

 1. USIM ‘Alamiyyah
 2. Pusat Keusahawanan Universiti (PKUU)
 3. Bahagian Audit Dalaman
 4. USIM Tijarah Holding Sdn. Bhd.
 5. Kedai Buku Penerbit USIM
 6. Koperasi Kakitangan USIM
 7. Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

20

RUMAH KAKITANGAN

 

21

STOR PUSAT

 

22

STOR KENDERAAN

 

23

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

 1. Pejabat Fakulti Sains & Teknologi (FST)
 2. Pejabat Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB)

24

PADANG BOLA 2

 

25

KOLEJ KEDIAMAN 1

 

26

BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

 1. Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP)
 2. Pusat Kebudayaan
 3. Pusat Kesihatan Universiti (PKU)
 4. Pusat Perumahan Pelajar
 5. Pusat Alumni & Kerjaya

27

KOMPLEKS ISLAM TUANKU MUHRIZ

 1. Pejabat Pusat Islam

28

DEWAN TUANKU CANSELOR

 

29

KOMPLEKS SUKAN TUANKU NAJIHAH

 1. Pusat Sukan

*

KAMPUS SATELIT (Pandan Indah, Kuala Lumpur)

 1. Pejabat Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan (FPSK)
 2. Pejabat Fakulti Pergigian (FPg)