Jabatan / Bahagian / Fakulti / Pusat

Laman Utama/Jabatan / Bahagian / Fakulti / Pusat
Jabatan / Bahagian / Fakulti / Pusat 2018-06-11T16:27:36+00:00
Jabatan / Bahagian / Pusat (Pentadbiran) Website
Pejabat Naib Canselor http://pnc.usim.edu.my
Jabatan Pendaftar http://pendaftar.usim.edu.my
Jabatan Bendahari http://bendahari.usim.edu.my
Jabatan Perpustakaan http://lib.usim.edu.my
Jabatan Pembangunan & Pengurusan Fasiliti (JPPF) http://jppf.usim.edu.my
Pusat Jaminan Kualiti, Dasar dan Kecemerlangan Akademik http://qapex.usim.edu.my/
Pusat Komunikasi Strategik (StraComm) http://stracomm.usim.edu.my
Pusat Wakaf dan Zakat (PWZ) http://pwz.usim.edu.my
Bahagian Audit Dalam http://audit.usim.edu.my
Jabatan Undang-Undang (JUU) http://juu.usim.edu.my
Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) http://hep.usim.edu.my
Bahagian Keselamatan http://keselamatan.usim.edu.my
Klinik Pakar Kesihatan USIM http://klinikpakar.usim.edu.my
Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi http://pppi.usim.edu.my
Pusat Libatsama Masyarakat dan Jaringan Industri (PLMJI) http://plmji.usim.edu.my
Bahagian Penerbitan http://penerbit.usim.edu.my
Pusat PERMATA Insan http://permatainsan.usim.edu.my
Pusat Keusahawanan Universiti (PKUU) http://pkuu.usim.edu.my
Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah (PPKI) http://ppki.usim.edu.my
Pusat Islam http://kompleksislam.usim.edu.my/
Pusat Sukan http://infosukan.usim.edu.my
Pusat Kebudayaan http://kebudayaan.usim.edu.my
Pusat Kesihatan Universiti (PKU) http://pku.usim.edu.my
Pusat Perumahan Pelajar http://perumahanpelajar.usim.edu.my
Pusat Alumni dan Kerjaya http://alumni.usim.edu.my
Pusat Sokongan & Khidmat Akademik
Website
Bahagian Pengurusan Akademik (BPA) http://bpa.usim.edu.my
Pusat Pengajian Siswazah (PPS) http://cgs.usim.edu.my
USIM ‘Alamiyyah http://alamiyyah.usim.edu.my
Pusat Akses Pembelajaran Terbuka Global, Teknologi Immersif &Rangkain http://goal-itqan.usim.edu.my
Pusat Pengajian Teras (PPT) http://ppt.usim.edu.my
Institut Sains Islam (ISI) http://isi.usim.edu.my
Pusat Pembelajaran
Website
Pusat Tamhidi http://tamhidi.usim.edu.my
Kolej PERMATA Insan http://permatainsan.usim.edu.my
Fakulti Website
Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah (FPQS) http://fpqs.usim.edu.my
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP) http://fkp.usim.edu.my
Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU) http://fsu.usim.edu.my
Fakulti Ekonomi dan Muamalat (FEM) http://fem.usim.edu.my
Fakulti Sains dan Teknologi (FST) http://fst.usim.edu.my
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK) http://fpsk.usim.edu.my
Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU) http://fpbu.usim.edu.my
Fakulti Pergigian (FPg) http://fpg.usim.edu.my
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (FKAB) http://fkab.usim.edu.my
Pusat Kecemerlangan (CoE) Website
Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD) http://infad.usim.edu.my
Institut Penyelidikan dan Pengurusan Halal (IHRAM) http://ihram.usim.edu.my