Jabatan / Bahagian / Pusat (Pentadbiran) Website
Pejabat Naib Canselor https://canselori.usim.edu.my
Jabatan Pendaftar https://pendaftar.usim.edu.my
Jabatan Bendahari https://bendahari.usim.edu.my
Jabatan Perpustakaan https://lib.usim.edu.my
Jabatan Pembangunan & Pengurusan Fasiliti (JPPF) https://jppf.usim.edu.my
Pusat Jaminan Kualiti https://cqa.usim.edu.my
Pusat Komunikasi Strategik (StraComm) https://stracomm.usim.edu.my
Pusat Wakaf dan Zakat (PWZ) https://pwz.usim.edu.my
Pejabat Audit Dalam https://audit.usim.edu.my
Jabatan Undang-Undang (JUU) https://juu.usim.edu.my
Pusat Hal Ehwal Pelajar (HEP) https://hep.usim.edu.my
Bahagian Keselamatan https://keselamatan.usim.edu.my
Klinik Pakar Kesihatan USIM https://klinikpakar.usim.edu.my
Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi https://pppi.usim.edu.my
Pusat Libatsama Masyarakat dan Jaringan Industri (PLMJI) https://plmji.usim.edu.my
Pusat Penerbitan https://penerbit.usim.edu.my
Pusat Keusahawanan Universiti (PKUU) https://pkuu.usim.edu.my
Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah (PPKI) https://ppki.usim.edu.my
Pusat Islam https://kompleksislam.usim.edu.my/
Pusat Sukan https://infosukan.usim.edu.my
Pusat Kebudayaan https://kebudayaan.usim.edu.my
Pusat Kesihatan Universiti (PKU) https://pku.usim.edu.my
Pusat Perumahan Pelajar https://prupel.usim.edu.my
Pusat Alumni dan Kerjaya https://alumni.usim.edu.my
Pejabat Ketua Pegawai Digital(CDO) https://cdo.usim.edu.my
Pusat Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan https://scirosh.usim.edu.my/
Institut Pengurusan Harta & Kewangan Islam https://ifwmi.usim.edu.my/
Pusat Sokongan & Khidmat Akademik
Website
Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar https://admission.usim.edu.my/
Pusat Pengurusan Akademik (PPA) https://ppa.usim.edu.my/
Pusat Pengajian Siswazah (PPS) https://cgs.usim.edu.my
USIM ‘Alamiyyah https://alamiyyah.usim.edu.my
Pusat Pembangunan Sistem dan Kejuruteraan (SDEC) https://sdec.usim.edu.my
Pusat Pengajian Teras (PPT) https://ppt.usim.edu.my
Institut Sains Islam (ISI) https://isi.usim.edu.my
Pusat Kecemerlangan Pengajaran dan Pembelajaran https://cetl.usim.edu.my
Pusat Pembelajaran
Website
Pusat Tamhidi https://tamhidi.usim.edu.my
Kolej PERMATA Insan https://permatainsan.usim.edu.my/
Fakulti Website
Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah (FPQS) https://fpqs.usim.edu.my
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP) https://fkp.usim.edu.my
Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU) https://fsu.usim.edu.my
Fakulti Ekonomi dan Muamalat (FEM) https://fem.usim.edu.my
Fakulti Sains dan Teknologi (FST) https://fst.usim.edu.my
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK) https://fpsk.usim.edu.my
Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU) https://fpbu.usim.edu.my
Fakulti Pergigian (FPg) https://fpg.usim.edu.my
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (FKAB) https://fkab.usim.edu.my
Pusat Kecemerlangan Penyelidikan
Website
Instutut Fatwa dan Halal (IFFAH) https://iffah.usim.edu.my