Peneraju Integrasi Pengetahuan Naqli dan Aqli

Merintis Sains Islam

Merintis
Sains Islam

USIM berbangga dengan peranannya mengkaji pencapaian saintifik dan teknologi ilmuwan Islam pada masa dahulu dan membawa semuanya ke hadapan.

Teknologi Al-Quran dan Sunnah

Teknologi
Al-Quran dan Sunnah

USIM ialah satu-satunya universiti yang menawarkan program ijazah sarjana muda Pengajian Al-Quran Dengan Multimedia dan Pengajian Sunnah Dengan Pengurusan Maklumat bagi menyediakan graduan kami untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan.

Pendidikan Islam Bagi Pelajar
Berkeperluan Khas

Pendidikan Islam Bagi Pelajar Berkeperluan Khas

USIM menyokong perjuangan pelajar kurang upaya dengan memastikan mereka berupaya mempelajari ilmu dan praktikal Pendidikan Islam menerusi kaedah bersepadu dan menyeluruh.

Membangunkan Pelajar yang Menyeluruh, Berdaya Usahawan, dan Seimbang

Membangunkan Pelajar yang Menyeluruh, Berdaya Usahawan, dan Seimbang

USIM ialah universiti tempatan yang pertama membangunkan dan melaksanakan instrumen sendiri untuk menilai pelajar secara menyeluruh menerusi GIINA dalam usaha agar mereka dapat menyumbang kepada negara sebagai profesional Islam.

Mempromosikan Kaedah Yang Seimbang Ke Arah Penyembuhan

Mempromosikan Kaedah Yang Seimbang Ke Arah Penyembuhan

Perubatan dan pergigian di USIM adalah berdasarkan rangka kerja pandangan ideologi Islam yang mementingkan kedua-dua pengajian perubatan/pergigian rasional dan falsafah perubatan/pergigian Islam.

Sertai kami sekarang dengan mendaftar masuk kursus-kursus yang ditawarkan

Find a Course

Siswazah
Sarjana Muda
Tamhidi (Asasi)
Pembelajaran Sepanjang Hayat

Ketahui maklumat lanjut berkaitan

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.