SENAT
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

Naib Canselor
Prof. Ts. Dr. Sharifudin bin Md Shaarani
Bsc (Hons.) (UKM), Msc (University of Reading), PhD (University of Cambridge)


Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Prof. Dr. Mohd Radhi Ibrahim
Sarjana Muda Usuluddin (Al-Azhar), Sarjana Usuluddin (Malaya),
Ph.D (Edinburgh)

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Prof. Dr. Adnan Mohamed Yusoff
Sarjana Muda Usuluddin (Al-Azhar), Sarjana Usuluddin (Malaya), Ph.D (Edinburgh)

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Profesor Dato’ Dr. Muhammad Tauffik Mohd Noor
BMed Science (UKM) MD (UKM) MMed (Family Medicine) (UKM)

Dekan
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Prof. Dr. Mohd Yahya Mohamed Ariffin
BA Hons (UKM), MA (UKM), Ph.D (UM)

Dekan
Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah
Prof. Madya Dr. Mohd Zohdi Mohd Amin
al-‘Aliya (Al al-Bayt, Jordan), M.A (UKM), Ph.D (UM)

Dekan
 Fakulti Syariah dan Undang-Undang
Prof. Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh (DPT)
LL.B (Hons.) (UIAM), MCL (UIAM), PhD (Keele)

Dekan
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Prof. Madya Dr. Khairil Faizal Khairi
B.A Banking & Finance (Philadelphia, Jordan), MBA (UUM), Ph.D Management (Macquarie)

Dekan
 Fakulti Sains dan Teknologi
Prof. Ts. Dr. Mohd Ikmar Nizam Hj. Mohamad Isa
P.Tech (Material Technology)
B.Sc.Hons. Computational Physics & Electronics (Malaya), Ph.D. Advanced Materials (Malaya)

Dekan
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Prof. Dr. Mohd Fadzillah Abdul Razak
MD(UKM), M.MED(UKM)
Fellowship in Psychopharmacology (Toronto)
Post Grad. Dip (Teaching and Learning) (UNIMAS)

Dekan
Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Prof. Madya Dr. Zainur Rijal Abdul Razak
Dip. (INSANIAH), B.A. Hons (al-Azhar), M.A. (UKM), PhD (Birmingham)

Dekan
 Fakulti Pergigian
Dr. Ainuddin Yushar Yusof
BDS (UKM), MDS in Ortodontik (UKM).

Dekan
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Prof. Madya Ir. Dr. Khairi Abdul Rahim 
Ph.D (Nottingham), MEng (UKM), BEng (Uniten), MIEM, PEng

Dekan
Pusat Tamhidi
Prof. Madya ChM Dr. Juliana Jumal
BScHons (UKMalaysia), DipEd (UTM), MSc, PhD (UKMalaysia)

Dekan
Pusat Pengajian Teras
Prof. Madya Dr. Zoraida Mustafa
P.hD (Hiroshima Univ.), MA (Hiroshima Univ.), BA (Kanazawa Univ.)

Dekan
Institut Sains Islam
 Prof. Madya  Dr. Mohd Azman Hashim @Ismail
Ph.D (Advanced Materials), Universiti Malaya,
BSc. (Applied Physics) Universiti Malaya,
Dip. Power Electronics and Control Engineering, PPD
Cert. Power Electrical Engineering, POLIMAS

Profesor
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Prof. Dato’ Dr. Zulkiple Abd Ghani
BAHons in Dakwah, PhD (Edinburgh University) 

Profesor
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Prof. Dr. Zurina Shafii
Acc UiTM, MSc. (Islamic Finance) Durham University and PhD (Islamic Finance) Durham University

Profesor
Fakulti Syariah dan Undang-Undang
Prof. Dr. Wan Abdul Fattah Wan Ismail
BA.Syariah(Yarmouk), MA.Syariah(UKM), Dip. Lanjutan Kehakiman & Guaman Syarie(UKM), Ph.D Law(AIKOL, IIUM)

Profesor
Fakulti Syariah dan Undang-Undang
Prof. Dr. Irwan Mohd Subri
Al-‘aliya (al-azhar), M. Is (UKM), PhD (IIUM)

Profesor
Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah
Prof. Dr. Mohd. Fauzi Mohd. Amin
BA (Hons) Hadith (Al-Azhar, Mesir). MA FPI UKM. Ph.D Hadith API UM

Profesor
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Prof. Dato’ Dr. Muhammad Shamsir Mohd Aris (DBNS)
Med. Sc (UKM), MD (UKM), M.Med (O&G) (UKM)

Profesor
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Prof. Dr. Rafidah Hanim Mokhtar
MD(UKM), PhD (IIUM)

Profesor
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Prof. Dr. Zairina A. Rahman
MD (UKM), MPH (UM), MPH (Occupational) (UM)

Profesor
Fakulti Sains dan Teknologi
Prof. Dr. Rosalina Abdul Salam
B.Sc Hons (Leeds Metropolitan), M.Sc (Sheffield), Ph.D (Hull).

Profesor
Fakulti Sains dan Teknologi
Prof. Ts. Dr. Madihah Mohd Saudi
B.Sc (Hons) Comp. Science (UKM), MSc. Software Eng (Malaya), Ph.D Computer Security (Bradford), GSEC CERT (SANS Institute, USA), CEH CERT (EC-Council, USA)

Profesor
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Prof. Ir. Dr. Hafizal Mohamad
B.Eng (Southampton), PhD (Southampton)

Pengarah
Pusat Pengurusan Akademik
Prof. Dr. Amir Shaharuddin
BA (Al-Azhar, Egypt), MBA (IIUM), Ph.D (Uni. of Exeter, UK)

Pengarah
Pusat Jaminan Kualiti
Prof. Madya Dr. Azwani Sofia Ahmad Khiar
BScHons (Malaya), Phd (Malaya)

Pengarah
Pusat Kecemerlangan Pengajaran dan Pembelajaran
Assoc. Prof. Dr. Siti Salhah Othman
BScHons (UPM) Ph.D (UPM)

Pengarah
Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah
Dr. Hisham Sabri
B.A (Hons) Yarmouk, M.A (UKM) , Ph.D (UM)

Pengarah
USIM ‘Alamiyyah
Dr. Fauziah Hassan
BSC (USIM), MA (UiTM), Ph.D (UPM)

Ketua Pegawai Digital
Pejabat Ketua Pegawai Digital
Prof. Madya Dr. Mohd Zalisham Jali
Diploma IT (KUSZA), BSc BIT (East London, UK), MSc IT (UITM), PhD (Plymouth, UK)

Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Komunikasi Korporat)
Pejabat Penolong Naib Canselor
Prof. Madya Dr. Mahazan Abdul Mutalib @ Taib
B.A DIM (USIM), Master in Organisational Leadership (Monash) Ph.D (UUM)

Penolong Naib Canselor (Penjanaan dan Kelestarian Kewangan)
Pejabat Penolong Naib Canselor
Prof. Madya Dr. Asmaddy Haris
B.Ec, M.Ec (UUM, P.hd (Economics (UKM)

Pendaftar
Dato’ Muhammad Haizuan Rozali
DBNS, DPT, KMN, ANS,
SmSa (UKM), Ssa, (UKM)

Bendahari
Pn. Siti Nurbaya Ismail
CA (MIA), B. Acct Hons (UUM)

Ketua Pustakawan
Pn. Nor Azzah Momin
BA (Hons), IIUM; Post Grad. Dip (UiTM); M.Sc (UiTM)

Penasihat Undang-undang
Pn. Yuhani Jamiran
LL.B (Hons) IIUM, LL.B Shariah (Hons) IIUM

Setiausaha
Ketua Bahagian Pengurusan Akademik

Cik Norlizawaty Tumin
Dip. Syariah (KUIS) BA Hons (Syariah & Kehakiman) (USIM)