Pengurusan Universiti

Laman Utama/Pengurusan Universiti
Pengurusan Universiti 2018-07-11T14:19:09+00:00

NAIB CANSELOR

Profesor Dato' Dr. Musa Ahmad FASc

Profesor Dato' Dr. Musa Ahmad FASc

B.Sc. (UKM), M.Sc., Ph.D (Manchester) AMIC
nc@usim.edu.my

Layari Laman Naib Canselor

AHLI-AHLI

Prof. Dr Abdul Rahim Abdul Rahman

TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)

Prof. Dr Abdul Rahim Abdul Rahman

Bachelor in Finance with Accounting (University of East London,UK) ,
Master in Islamic Finance ( University of Southampton,UK) ,
Ph.D in Accounting (University of Southampton,UK)

tnc.aa@usim.edu.my


Profesor Dato' Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan

TIMBALAN NAIB CANSELOR
(HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)
(MENJALANKAN FUNGSI)

Profesor Dato' Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan

BA Hons (Kuwait), M.Litt (St Andrews), Ph.D (Edinburgh)
tnc.hep@usim.edu.my

Profesor Dato' Dr. Roshada Hashim

TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)

Profesor Dato' Dr. Roshada Hashim

BSc Hons (Salford), PhD (Salford)
tnc.pi@usim.edu.my

En. Muhammad Haizuan Rozali

PENDAFTAR

En. Muhammad Haizuan Rozali

SmSa, SSa (UKM)
pendaftar@usim.edu.my

Dato' Haji Mohd Abd Rasid Mohd Fadzil

BENDAHARI

Dato' Haji Mohd Abd Rasid Mohd Fadzil

B. Econs. (Accounting) UM, MBA (University of Wales, Cardiff)
bendahari@usim.edu.my

En. Jasmin Jaimon

KETUA PUSTAKAWAN

En. Jasmin Jaimon

DPT, B.Sc Hons (UKM), Post Grad. Dip. Lib. Sc. (UiTM), Dip. Sys. Analysis (UiTM)
ketua.pustakawan@usim.edu.my

Puan Yuhani Jamiran

PENASIHAT UNDANG-UNDANG

Puan Yuhani Jamiran

LL.B (Hons) IIUM, LL.B Shariah (Hons) IIUM
yuhani@usim.edu.my

Prof. Madya Dr. Awangku Abdul Rahman Hj. Awangku Yussuf

PENGARAH PUSAT LIBATSAMA MASYARAKAT DAN JARINGAN INDUSTRI

Prof. Madya Dr. Awangku Abdul Rahman Hj. Awangku Yussuf

B.Sc. (Hons) Physics, Kent University, UK
M.Sc. (Applied and Modern Optics), Reading University, UK
Ph.D (Optics), Reading University, UK
pengarah.pijim@usim.edu.my

Profesor Dr. Mohd Yahya Bin Mohamed Ariffin

PENGARAH PUSAT KOMUNIKASI STRATEGIK

Profesor Dr. Mohd Yahya Bin Mohamed Ariffin

Bachelor (UKM), Master (UKM),PH.D (UM)
mohdyma@usim.edu.my
pengarah.stracomm@usim.edu.my

Ir. Azahar Awalludin

PENGARAH PEMBANGUNAN (MENJALANKAN FUNGSI)

Ir. Azahar Awalludin

azahar@usim.edu.my