NAIB CANSELOR

Profesor Dr. Mohamed Ridza Wahiddin

Naib Canselor

Profesor Dr. Mohamed Ridza Wahiddin

AHLI-AHLI

Profesor Dr Abdul Rahim Abdul Rahman

TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)

Profesor Dr Abdul Rahim Abdul Rahman

BA HONS (East London), M.Sc (Southampton), Ph.D (Southampton)

tnc.aa@usim.edu.my

 

Profesor Madya Dr. Mohd Rushdan Mohd Jailani

TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)

Profesor Madya Dr. Mohd Rushdan Mohd Jailani

Dip. Arabic (KUSZA), BA Hons (IIUM), MA (ISTAC, IIUM), Ph.D (Exeter)
nc.hep@usim.edu.my

Profesor Dato' Dr. Roshada Hashim

TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)

Profesor Dato' Dr. Roshada Hashim

DBNS BSc Hons (Salford), Ph.D (Salford)
tnc.pi@usim.edu.my

Dato' Muhammad Haizuan Rozali

PENDAFTAR

Dato' Muhammad Haizuan Rozali

DBNS, DIMP, DPT, KMN, ANS SmSa, SSa (UKM)
pendaftar@usim.edu.my

Dato' Haji Mohd Abd Rasid Mohd Fadzil

BENDAHARI

Dato' Haji Mohd Abd Rasid Mohd Fadzil

(DBNS) (JSM) (DNS) (ANS)
B. Econs. (Accounting) UM, MBA (University of Wales, Cardiff), Dip. Pengajian Islam (UKM)
bendahari@usim.edu.my

Pn. Nor Azzah Momin

KETUA PUSTAKAWAN

Pn. Nor Azzah Momin

BA (Hons), IIUM; Post Grad. Dip (UiTM); M.Sc (UiTM)
norazzah@usim.edu.my

Puan Yuhani Jamiran

PENASIHAT UNDANG-UNDANG

Puan Yuhani Jamiran

LL.B (Hons) IIUM, LL.B Shariah (Hons) IIUM
yuhani@usim.edu.my

Profesor Madya Dr. Asmaddy Haris

PENOLONG NAIB CANCELOR (PENGURUSAN INFRASTRUKTUR DAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN)

Profesor Madya Dr. Asmaddy Haris

Bec, Mec (UUM), Ph.D (UKM)
hasmaddy@usim.edu.my

Profesor Dr. Mohd Yahya Mohamed Ariffin

PENOLONG NAIB CANCELOR (PERANCANGAN STRATEGIK DAN PENGANTARABANGSAAN)

Profesor Dr. Mohd Yahya Mohamed Ariffin

Ir. Azahar Awalludin

PEMANGKU PENGARAH PEMBANGUNAN

Ir. Azahar Awalludin

B. Eng Mech (UTM), MBA (UM), P.Eng
azahar@usim.edu.my