Pengurusan Universiti

Laman Utama/Pengurusan Universiti
Pengurusan Universiti 2019-03-18T17:28:29+00:00

NAIB CANSELOR

Profesor Dato' Dr. Musa Ahmad FASc

Profesor Dato' Dr. Musa Ahmad FASc

B.Sc. (UKM), M.Sc., Ph.D (Manchester) AMIC
nc@usim.edu.my

Layari Laman Naib Canselor

AHLI-AHLI

Profesor Dr Abdul Rahim Abdul Rahman

TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)

Profesor Dr Abdul Rahim Abdul Rahman

Bachelor in Finance with Accounting (University of East London,UK) ,
Master in Islamic Finance ( University of Southampton,UK) ,
Ph.D in Accounting (University of Southampton,UK)

tnc.aa@usim.edu.my


Profesor Madya Dr. Mohd Rushdan Mohd Jailani

TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)

Profesor Madya Dr. Mohd Rushdan Mohd Jailani

Ph.D (University Of Exeter, U.K), Master (UIAM), Bachelor (UIAM), Diploma (Kolej Agama Sultan Zainal Abidin)
nc.hep@usim.edu.my

Profesor Dato' Dr. Roshada Hashim

TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)

Profesor Dato' Dr. Roshada Hashim

BSc Hons (Salford), PhD (Salford)
tnc.pi@usim.edu.my

Dato' Muhammad Haizuan Rozali

PENDAFTAR

Dato' Muhammad Haizuan Rozali

SmSa, SSa (UKM)
pendaftar@usim.edu.my

Dato' Haji Mohd Abd Rasid Mohd Fadzil

BENDAHARI

Dato' Haji Mohd Abd Rasid Mohd Fadzil

B. Econs. (Accounting) UM, MBA (University of Wales, Cardiff)
bendahari@usim.edu.my

Pn. Nor Azzah Momin

PEMANGKU KETUA PUSTAKAWAN

Pn. Nor Azzah Momin

M. Sc. Info Mgt. (UiTM), Post Grad. Dip. Lib. Sc. (UiTM), B. A. Islamic Revealed Knowledge (IIUM)
norazzah@usim.edu.my

Puan Yuhani Jamiran

PENASIHAT UNDANG-UNDANG

Puan Yuhani Jamiran

LL.B (Hons) IIUM, LL.B Shariah (Hons) IIUM
yuhani@usim.edu.my

Profesor Madya Dr. Asmaddy Haris

PENOLONG NAIB CANCELOR (PENGURUSAN INFRASTRUKTUR DAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN)

Profesor Madya Dr. Asmaddy Haris

hasmaddy@usim.edu.my

Ir. Azahar Awalludin

PEMANGKU PENGARAH PEMBANGUNAN

Ir. Azahar Awalludin

azahar@usim.edu.my

Dr. Hayati Ismail

PENGARAH PUSAT KOMUNIKASI STRATEGIK

Dr. Hayati Ismail

hayati.ismail@usim.edu.my