NAIB CANSELOR

Profesor Dato' Dr. Mohamed Ridza Wahiddin FASc

Naib Canselor

Profesor Dato' Dr. Mohamed Ridza Wahiddin FASc

DBNS KMN,
OSA Senior Member, FASc, B.Sc (Hons) Physics (Manchester), M.Sc (Theoretical Physics, Manchester), Ph.D (Theoretical Physics, Manchester), DSc (Higher Doctoral Degree, Manchester), Dip. (Islamic Studies, IIUM)

nc@usim.edu.my

AHLI-AHLI

Professor Dr. Mohd Radhi Ibrahim

Profesor Dr. Mohd Radhi Ibrahim

TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) MENJALANKAN FUNGSI TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)

Profesor Dr. Mohd Radhi Ibrahim

BA (Hons) Usuluddin (University of al -Azhar), MA Usuluddin (University of Malaya), Ph.D Philosophy (Univeristy of Edinburgh)

tnc.aa@usim.edu.my

Profesor Madya Dr. Mohd Rushdan Mohd Jailani

MENJALANKAN FUNGSI TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)

Profesor Madya Dr. Mohd Rushdan Mohd Jailani

Dip. Arabic (KUSZA), BA (Hons) (IIUM), MA (ISTAC, IIUM), Ph.D (Exeter)

tnc.hep@usim.edu.my

Dato' Muhammad Haizuan Rozali

PENDAFTAR

Dato' Muhammad Haizuan Rozali

DBNS, DIMP, DPT, KMN, ANS SmSa, SSa (UKM)

pendaftar@usim.edu.my

 

Puan Siti Nurbaya Ismail

Mrs. Siti Nurbaya Ismail

PEMANGKU BENDAHARI

Mrs. Siti Nurbaya Ismail

NSDK, CA (MIA), B.Acct (Hons)(UUM)

bendahari@usim.edu.my

Pn. Nor Azzah Momin

KETUA PUSTAKAWAN

Pn. Nor Azzah Momin

BA (Hons) IRKH (IIUM), Post Grad. Dip. Lib Sc. (UiTM), M.Sc Info. Mgt. (UiTM)

ketua.pustakawan@usim.edu.my

Pn. Yuhani Jamiran

PENASIHAT UNDANG-UNDANGPn. Yuhani Jamiran

LL.B (Hons) IIUM, LL.B Shariah (Hons) IIUM

juu@usim.edu.my

Profesor Madya Dr. Asmaddy Haris

PENOLONG NAIB CANSELOR
(PENJANAAN DAN KELESTARIAN KEWANGAN)

Profesor Madya Dr. Asmaddy Haris

Bec, Mec (UUM), Ph.D (UKM)

pnc.penjanaan@usim.edu.my

Profesor Dr. Mohd Yahya Mohamed Ariffin

PENOLONG NAIB CANSELOR (PERANCANGAN STRATEGIK DAN PENGANTARABANGSAAN)

Profesor Dr. Mohd Yahya Mohamed Ariffin

DNS, BA (Hons) (UKM), MA (UKM), Ph.D (UM)

pnc.psp@usim.edu.my

Ir. Azahar Awalludin

PENGARAH PEMBANGUNAN & PENGURUSAN FASILITI

Ir. Azahar Awalludin

B. Eng Mech (UTM), MBA (UM), P.Eng

pengarah.jppf@usim.edu.my

Profesor Madya Ts. Dr. Madihah Mohd Saudi

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT, UNIT KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

Profesor Madya Ts. Dr. Madihah Mohd Saudi

B.Sc (Hons) Comp. Science (UKM), MSc. Software Eng (UM), Ph.D Computer Security (Bradford), GSEC CERT (SANS Institute,USA), CEH CERT (EC-COUNCIL,USA)

cio@usim.edu.my