NAIB CANSELOR

Profesor Dato' Ts. Dr. Sharifudin Md Shaarani

Naib Canselor

Profesor Dato' Ts. Dr. Sharifudin Md Shaarani

DBNS, Bsc (Hons.) (UKM), Msc (University of Reading), PhD (University of Cambridge)

nc@usim.edu.my

AHLI-AHLI

Profesor Dr. Mohd Radhi Ibrahim

TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)

Profesor Dr. Mohd Radhi Ibrahim

DNS, BA (Hons) Usuluddin (University of al -Azhar), MA Usuluddin (University of Malaya), Ph.D Philosophy (Univeristy of Edinburgh)

tnc.aa@usim.edu.my

Profesor Dato' Dr. Adnan Mohamed Yusoff

TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)

Profesor Dato' Dr. Adnan Mohamed Yusoff

DBNS, al-‘Aliya (University of Jordan), M.A (Al al-Bayt, Jordan), Ph.D (UKM)

tnc.hep@usim.edu.my

Profesor Dato' Dr. Muhammad Tauffik Mohd Noor

TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)

Profesor Dato' Dr. Muhammad Tauffik Mohd Noor

B Med Sc (UKM), MD (UKM), MMED (Family Medicine) (UKM)
tnc.pi@usim.edu.my

Dato' Muhammad Haizuan Rozali

PENDAFTAR

Dato' Muhammad Haizuan Rozali

DBNS, DIMP, DPT, KMN, ANS SmSa, SSa (UKM)

pendaftar@usim.edu.my

 

Encik Hezan Shah Zainuddin

BENDAHARI

Encik Hezan Shah Zainuddin

DPT, Diploma Perakaunan (ITM), Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Hons) (ITM)

bendahari@usim.edu.my

Pn. Nor Azzah Momin

KETUA PUSTAKAWAN

Pn. Nor Azzah Momin

BA (Hons) IRKH (IIUM), Post Grad. Dip. Lib Sc. (UiTM), M.Sc Info. Mgt. (UiTM)

ketua.pustakawan@usim.edu.my

Pn. Yuhani Jamiran

PENASIHAT UNDANG-UNDANGPn. Yuhani Jamiran

LL.B (Hons) IIUM, LL.B Shariah (Hons) IIUM

juu@usim.edu.my

Profesor Dr. Mahazan Abdul Mutalib @ Taib

PENOLONG NAIB CANSELOR (PERANCANGAN STRATEGIK DAN KOMUNIKASI KORPORAT)

Profesor Dr. Mahazan Abdul Mutalib @ Taib

Bach. DIM (USIM), MOrgLead (Monash), PhD (UUM)

pnc.pskk@usim.edu.my

Profesor Madya Dr. Asmaddy Haris

PENOLONG NAIB CANSELOR
(PENJANAAN DAN KELESTARIAN KEWANGAN)

Profesor Madya Dr. Asmaddy Haris

DPT, Bec, Mec (UUM), Ph.D (UKM)

pnc.penjanaan@usim.edu.my