Profesor Dr. Mohd Yahya Mohamed Ariffin

DEKAN FAKULTI KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN

Profesor Dr. Mohd Yahya Mohamed Ariffin

DNS, BA (Hons) (UKM), MA (UKM), Ph.D (UM)

dekanfkp@usim.edu.my

Profesor Madya Dr. Mohd Zohdi Mohd Amin

DEKAN FAKULTI PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH

Profesor Madya Dr. Mohd Zohdi Mohd Amin

al-‘Aliya (Al al-Bayt, Jordan), M.A (UKM), Ph.D (UM)

dekanfpqs@usim.edu.my

Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Salleh

DEKAN FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG

Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Salleh

LL.B (Hons.) (UIAM), MCL (UIAM), PhD (Keele)

dekanfsu@usim.edu.my

Profesor Madya Dr. Khairil Faizal Khairi

DEKAN FAKULTI EKONOMI DAN MUAMALAT

Profesor Madya Dr. Khairil Faizal Khairi

dekanfem
@usim.edu.my

Profesor Ts. Dr. Mohd Ikmar Nizam Mohamad Isa

DEKAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

Profesor Ts. Dr. Mohd Ikmar Nizam Mohamad Isa

dekanfst@usim.edu.my

Profesor Dr. Mohd Fadzillah Abdul Razak

DEKAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN

Profesor Dr. Mohd Fadzillah Abdul Razak

dekanfpsk
@usim.edu.my

Profesor Madya Dr. Zainur Rijal Abdul Razak

DEKAN FAKULTI PENGAJIAN BAHASA UTAMA

Profesor Madya Dr. Zainur Rijal Abdul Razak

Dip. (INSANIAH), B.A. Hons (al-Azhar), M.A. (UKM), PhD (Birmingham)

dekanfpbu@usim.edu.my

Dr. Ainuddin Yushar Yusof

DEKAN FAKULTI PERGIGIAN

Dr. Ainuddin Yushar Yusof

BDS (UKM), MDS in Ortodontik (UKM)

dekanfpg@usim.edu.my

Profesor Madya Ir. Dr. Khairi Abdul Rahim

DEKAN FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA

Profesor Madya Ir. Dr. Khairi Abdul Rahim

Ph.D (Nottingham), MEng (UKM), BEng (UNITEN), MIEM, PEng

dekanfkab@usim.edu.my

Profesor Madya Dr. Zoraida Mustafa

DEKAN PUSAT PENGAJIAN TERAS

Profesor Madya Dr. Zoraida Mustafa

dekan.ppt@usim.edu.my

Profesor Madya Dr. Juliana Jumal

DEKAN PUSAT TAMHIDI

Profesor Madya Dr. Juliana Jumal

pengarah.tamhidi
@usim.edu.my

Profesor Madya Dr. Mohd Azman Hashim @ Ismail

DEKAN INSTITUT SAINS ISLAM

Profesor Madya Dr. Mohd Azman Hashim @ Ismail

pengarah.isi
@usim.edu.my