Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah

Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan

Fakulti Syariah dan Undang-undang

Fakulti Ekonomi dan Muamalat

Fakulti Sains dan Teknologi

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

Fakulti Pengajian Bahasa Utama

Fakulti Pergigian

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina