NO

BUILDING

DEPARTMENT / CENTRE / OFFICE

1

MAIN GATE

 

 2

 CANSELORI

 1. Pejabat Canselor
 2. Pejabat Pengerusi LPU
 3. Pejabat Naib Canselor
 4. Pejabat Timbalan-Timbalan Naib Canselor
 5. Jabatan Canselori
 6. Jabatan Pendaftar
 7. Jabatan Bendahari
 8. Pejabat Audit Dalam
 9. Jabatan Undang-Undang (JUU)
 10. Pusat Pengurusan Akademik (Bahagian Pengurusan Prasiswazah)
 11. Pusat Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH)
 12. Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (PPPI)
 13. Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)
 14. Dewan Senat
 15. Executive Lounge (Aras 6)
 16. Ruang Galeri (Aras 1)

3

 FAKULTI KEPIMPINAN & PENGURUSAN

 1. Pejabat Fakulti Kepimpinan & Pengurusan (FKP)
 2. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

4

 FAKULTI PENGAJIAN QURAN & SUNNAH

 1. Pejabat Fakulti Pengajian Quran & Sunnah (FPQS)
 2. Pejabat Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU)

 5

 JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN FASILITI

 

 6

 PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN INSANIAH

 

 7

 JABATAN KESELAMATAN

 

 8

 PUSAT TAMHIDI

 1. Pusat Tamhidi
 2. Institut Sains Islam (ISI)

 9

 PUSAT KEMUDAHAN PELAJAR

 

 10

 PUSAT PENGAJIAN TERAS

 

 11

MAKMAL PELBAGAI GUNA

 

 12

FAKULTI SYARIAH & UNDANG-UNDANG

 1. Pejabat Fakulti Syariah & Undang-Undang (FSU)
 2. Institut Pengurusan & Penyelidikan Fatwa Sedunia (IFFAH)

 13

KOLEJ PERMATA INSAN

 

 14

 DEWAN KULIAH PUSAT

 

 15

PUSAT PEMBANGUNAN SISTEM DAN KEJURUTERAAN (SDEC)

 

 16

 PERPUSTAKAAN

 1. Perpustakaan USIM
 2. Pusat Penerbitan (Penerbit USIM)

 17

FAKULTI EKONOMI & MUAMALAT

 1. Pejabat Fakulti Ekonomi & Muamalat FEM)
 2. Graduate School of Muamalat (GSM)
 3. Islamic Finance and Wealth Management Institute (IFWMI)

 18

PUSAT PENGURUSAN  AKADEMIK (Bahagian Pengurusan Siswazah)

 

 19

 PUSAT KOMERSIAL

 1. USIM ‘Alamiyyah
 2. Pusat Keusahawanan Universiti (PKUU)
 3. Pusat Libatsama Masyarakat & Jaringan Industri (PLMJI)
 4. USIM Tijarah Holding Sdn. Bhd.
 5. Kedai Buku Penerbit USIM
 6. Koperasi Kakitangan USIM
 7. Pejabat Ketua Pegawai Digital (CDO)

 20

 RUMAH KAKITANGAN

 

 21

 STOR PUSAT

 

 22

 STOR KENDERAAN

 

 23

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

 1. Pejabat Fakulti Sains & Teknologi (FST)
 2. Pejabat Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB)

 24

 PADANG BOLA 2

 

 25

 KOLEJ KEDIAMAN 1

 

 26

BANGUNAN HAL EHWAL PELAJAR

 1. Pusat Hal Ehwal Pelajar (PHEP)
 2. Pusat Kebudayaan
 3. Pusat Kesihatan Universiti (PKU)
 4. Pusat Perumahan Pelajar
 5. Pusat Alumni & Kerjaya

 27

KOMPLEKS ISLAM TUANKU MUHRIZ

 1. Pejabat Pusat Islam
 2. Pusat Wakaf dan Zakat

 28

DEWAN TUANKU CANSELOR

 

 29

KOMPLEKS SUKAN TUANKU NAJIHAH

 1.  Pusat Sukan

30

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN

 1. Pejabat Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan (FPSK)
 2. Pusat Kecemerlangan Pengajaran dan Pembelajaran (CETL)
31 FAKULTI PERGIGIAN
 1. Pejabat Fakulti Pergigian