NO

BUILDING

DEPARTMENT / CENTRE / OFFICE

1

MAIN GATE

 

 2

 CANSELORI

 1. Pejabat Canselor
 2. Pejabat Pengerusi LPU
 3. Pejabat Naib Canselor
 4. Pejabat Timbalan-Timbalan Naib Canselor
 5. Jabatan Canselori
 6. Jabatan Pendaftar
 7. Jabatan Bendahari
 8. Jabatan Pemasaran dan Kemasukan Pelajar
 9. Bahagian Undang-Undang (BUU)
 10. Bahagian Pengurusan Akademik (BPA)
 11. Pusat Libatsama Masyarakat & Jaringan Industri (PLMJI)
 12. Pusat Wakaf & Zakat (PWZ)
 13. Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (PPPI)
 14. Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)
 15. Dewan Senat
 16. Executive Lounge (Aras 6)
 17. Ruang Galeri (Aras 1)

3

 FAKULTI KEPIMPINAN & PENGURUSAN

 1. Pejabat Fakulti Kepimpinan & Pengurusan (FKP)
 2. Pusat Jaminan Kualiti, Dasar dan Kecemerlangan Akademik (QAPEX)
 3. Institute of Halal Research & Management (IHRAM)
 4. ASEAN Centre for Research on Drug Abuse (ACREDA)

4

 FAKULTI PENGAJIAN QURAN & SUNNAH

 1. Pejabat Fakulti Pengajian Quran & Sunnah (FPQS)
 2. Pejabat Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU)

 5

 JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN FASILITI

 

 6

 PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN INSANIAH

 

 7

 JABATAN KESELAMATAN

 

 8

 PUSAT TAMHIDI

 1. Pusat Tamhidi
 2. Institut Sains Islam (ISI)

 9

 PUSAT KEMUDAHAN PELAJAR

 

 10

 PUSAT PENGAJIAN TERAS

 

 11

 MAKMAL PELBAGAI GUNA

 

 12

 FAKULTI SYARIAH & UNDANG-UNDANG

 1. Pejabat Fakulti Syariah & Undang-Undang (FSU)
 2. Institut Pengurusan & Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD)

 13

 KOLEJ PERMATA INSAN

 

 14

 DEWAN KULIAH PUSAT

 

 15

 GOAL-ITQAN (PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT)

 

 16

 PERPUSTAKAAN

 1. Perpustakaan USIM
 2. Bahagian Penerbitan (Penerbit USIM)

 17

 FAKULTI EKONOMI & MUAMALAT

 1. Pejabat Fakulti Ekonomi & Muamalat FEM)
 2. Graduate School of Muamalat (GSM)
 3. Islamic Finance and Wealth Management Institute (IFWMI)

 18

 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH

 

 19

 PUSAT KOMERSIAL

 1. USIM ‘Alamiyyah
 2. Pusat Keusahawanan Universiti (PKUU)
 3. Bahagian Audit Dalaman
 4. USIM Tijarah Holding Sdn. Bhd.
 5. Kedai Buku Penerbit USIM
 6. Koperasi Kakitangan USIM
 7. Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 20

 RUMAH KAKITANGAN

 

 21

 STOR PUSAT

 

 22

 STOR KENDERAAN

 

 23

 FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

 1. Pejabat Fakulti Sains & Teknologi (FST)
 2. Pejabat Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB)

 24

 PADANG BOLA 2

 

 25

 KOLEJ KEDIAMAN 1

 

 26

 BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

 1. Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP)
 2. Pusat Kebudayaan
 3. Pusat Kesihatan Universiti (PKU)
 4. Pusat Perumahan Pelajar
 5. Pusat Alumni & Kerjaya

 27

 KOMPLEKS ISLAM TUANKU MUHRIZ

 1. Pejabat Pusat Islam

 28

 DEWAN TUANKU CANSELOR

 

 29

 KOMPLEKS SUKAN TUANKU NAJIHAH

 1.  Pusat Sukan

*

SATELLITE CAMPUS (Pandan Indah, Kuala Lumpur)

 1. Pejabat Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan (FPSK)
 2. Pejabat Fakulti Pergigian (FPg)