Minggu Integriti Pelajar 2009

Pelaksanaan Minggu Integriti USIM 2009 merupakan program kali kedua seumpamanya diadakan selaras dengan hasrat kerajaan