1. Kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Laman Web ini, USIM adalah pemilik hak cipta semua susun atur, teks, imej, grafik, audio, video dan apa-apa perkara lain yang membawa kepada penciptaan/penghasilan Laman Web ini (“Bahan-bahan Hak Cipta“).

2. Tiada satupun Bahan-bahan Hak Cipta boleh diterbitkan semula, disalin atau diubahsuai secara keseluruhan atau sebahagiannya, dalam apa cara atau medium sekalipun tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada USIM.

3. Kami menafikan sebarang liabiliti yang mungkin timbul yang berkaitan dengan Bahan-bahan Hak Cipta.