INFO USIM

INTEGRASI ILMU NAQLI DAN AQLI

Maklumat lanjut

Model pendidikan di USIM adalah berlandaskan kepada beberapa prinsip asas yang mengintegrasikan Sains Islam dengan Sains Sosial dan Fizikal yang bukan sahaja memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai cabaran  global semasa, malah menawarkan kaedah baharu dalam mendekati dan menyelesaikannya. Nilai universal terdapat dalam nilai-nilai Islam dan sejarah juga telah membuktikan bahawa nilai-nilai ini boleh dikongsi oleh manusia sejagat; hidup bersama secara harmoni dengan saling menghormati dan bersikap toleransi sesama manusia. Ini juga merupakan usaha ke arah mengembalikan semula nilai-nilai ilmu saintifik dan teknologi oleh sarjana Muslim dahulu dan terus memacunya ke hadapan.

Maklumat lanjut

FAKTA RINGKAS USIM

Data pada 20 Oktober 2019
0
PROGRAM AKADEMIK
0
FAKULTI
0
PELAJAR
0
PELAJAR ANTARABANGSA
0
ALUMNI

LOKASI KAMPUS

PELAWAT KAMPUS