Nilai, 12 November 2009- Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD)dan Islamic Fiqh Academy of India (IFA-India) berhasrat mewujudkan suatu kerjasama yang bertujuan untuk memartabatkan Institusi fatwa supaya sentiasa terkehadapan dalam mendepani kemaslahatan umat islam sejagat. Dengan itu, satu majlis menandatangani Memorandum Persefahaman telah diadakan bagi memenuhi hasrat ini.

Hubungan kerjasama ini bertepatan dengan hasrat INFAD untuk menjadi sebuah institusi penyelidikan, perundingan dan pusat pengurusan maklumat berkaitan fatwa bertaraf dunia yang berwibawa serta dikenali dan mendapat pengiktirafan semua peringkat sama ada tempatan, serantau atau antrabangsa. Skop hubungan kerjasama ini meliputi segi pengurusan fatwa, penyelidikan, seminar dan latihan, khidmat kepakaran, penerbitan.

Memorandum ini telah ditandatangani oleh Y.Bhg. Prof. Dato’ Dr. Abdul Shukor Hj. Husin, Naib Canselor USIM dan En. Muhamad Haizuan Rozali, Pendaftar USIM. Manakala pihak IFA India diwakili oleh Sheikh Badrul Hasan Al-Qasimi, Naib Presiden Islamic Fiqh Academy (IFA) India dan Sheikh Khalid Saifullah Al-Rahmani, Setiausaha Am Islamic Fiqh Academy (IFA) India.

Oleh :
Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD)
Tel : 06-7988592/8588/8590