Nilai, 10 Disember 2009 – Y.B Menteri Pengajian Tinggi Malaysia telah bersetuju melantik  Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Y.Bhg. Prof.  Dato’ Dr. Muhamad Muda sebagai Naib Canselor yang baru universiti itu untuk tempoh tiga tahun berkuatkuasa 1 Disember 2009 hingga 30 November 2012.

Pelantikan itu dibuat bagi menggantikan Y.Bhg. Prof. Dato’ Dr. Abdul Shukor Hj Husin, yang merupakan ‘arkitek’ perintis USIM selama 10 tahun dan telah menamatkan perkhidmatan sebagai Naib Canselor pertama USIM pada 28 November 2009.

Y.Bhg. Prof. Dato’ Dr. Muhamad Muda memulakan kerjaya di USIM sebagai Dekan Fakulti Ekonomi & Muamalat bermula tahun 2001 hingga 2007. Beliau telah memainkan peranan penting dalam penubuhan Fakulti Ekonomi dan Muamalat serta mempelopori penawaran program pengajian Ekonomi dan Muamalat. Kemudian beliau dilantik sebagai Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa sehingga 31 November 2009 lalu.

Sebagai Naib Canselor USIM yang kedua, beliau meletakkan fokus dan matlamat untuk memastikan USIM menjadi sebuah institusi ilmu yang terkehadapan berteraskan pengajian Islam bagi menyelesaikan isu-isu masyarakat dan Islam serta terus menjadi daya sinergi perjuangan warganya  agar  pembentukan generasi cemerlang dan masyarakat berilmu yang holistik dapat digarap.

Pengalaman beliau sebelum ini sebagai Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa dan Dekan Fakulti mampu menjadi aspirasi untuk menggerakkan kecemerlangan USIM berlandaskan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN).

Oleh :
Unit Perhubungan Awam
pro@usim.edu.my
Tel : 06-7988025/8026/8027/8028