Bahagian Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab menyelaraskan perkhidmatan kebajikan kepada pelajar USIM yang layak secara munasabahnya untuk membolehkan pelajar menjelaskan apa-apa keperluan kewangan mereka yang bersangkutan dengan pengajian mereka.

Perkhidmatan Kebajikan yang disediakan adalah seperti berikut:

BIL. JENIS BANTUAN MANFAAT RUJUKAN
1 Pinjaman Kecemasan
 • Merupakan pinjaman tanpa faedah.
 • Tiada penjamin diperlukan.
 • Tiada cagaran diperlukan.
 • Pelajar akan mendapat wang tunai dengan serta-merta.

Syarat Kelayakan Permohonan Bantuan Pinjaman Kecemasan

2 Sumbangan Kebajikan Pelajar
 • Sumbangan Kematian Pelajar
 • Sumbangan Kematian Ibu/Bapa Kandung Pelajar
 • Sumbangan Elaun Kemasukan Pelajar ke Wad ≥ 3 Hari
 • Sumbangan Ehsan
 • Sumbangan Peralatan Pembedahan
 • Sumbangan Pembedahan Penyakit Kronik
Terma Penggunaan Permohonan Bantuan Tabung Kebajikan Pelajar
3 Perlindungan Takaful (Pelajar Tempatan sahaja)
 • Kematian
 • Perbelanjaan Pengebumian
 • Keilatan total kekal
 • Elaun kemasukan ke wad akibat kemalangan
 • Elaun ragut
Buku Panduan Hal Ehwal Pelajar

Sebarang pertanyaan lanjut bolehlah menghubungi:

Unit Penajaan, Kebajikan dan Tatatertib
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Aras 1, Bangunan Hal Ehwal Pelajar
Universiti Sains Islam Malaysia

No. telefon : 06 – 7986160 / 6151
Emel : khairunnisa.ismail@usim.edu.my ziela@usim.edu.my
Laman web : http://hep.usim.edu.my/