Perkhidmatan kaunseling membantu individu meneroka potensi diri, perkembangan akademik dan sosial serta memudahkan proses adaptasi kehidupan dengan dunia kampus. Unit Psikologi dan Kaunseling, Bahagian Hal Ehwal Pelajar mempunyai kaunselor-kaunselor yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor dan ianya terbuka kepada semua pelajar USIM secara percuma.

Permohonan untuk mengadakan sesi kaunseling boleh dibuat melalui i-counseling untuk pelajar TAMHIDI dan Sarjana Muda yang boleh diakses melalui portal i-Student masing-masing. Manakala untuk pelajar-pelajar lain boleh menghubungi talian 06-7986144 atau emel kepada kaunselor untuk membuat temujanji.

1. Perkhidmatan yang disediakan

Kaunseling Individu
Peribadi Akademik Kerjaya Kewangan
Keluarga Kendiri Hubungan Emosi
Kaunseling Kelompok
Kelompok Pembelajaran Kelompok Perkembangan Diri
Klinik Kaunseling/Ujian Psikologi
Ujian Pengecaman Teknik belajar VARK Ujian Minat Kerjaya SDS dan IMKS
Inventori Personaliti Sidek (IPS) Inventori Personaliti Warna (IPW)
Inventori Gaya Bercinta (IGB)

Ujian DASS

(Kemurungan, Kebimbangan & Tekanan)

Ujian Personaliti Jenis A & B Inventori Kecerdasan Emosi
Inventori Pengurusan Masa

Ujian Harrison Assessment

Myers Brigg Type Indicator (MBTI) (Personaliti)

Lain-lain Perkhidmatan
Perkhidmatan Coaching Terapi Hipnosis
Khidmat Kelab Pembimbing Rakan Universiti (PRU) Khidmat Pembimbing (Buddies)

2. Aktiviti Tahunan

  • Program Transformasi Diri (PTD)
  • Program Sembang Santai Bersama Kaunselor (SEKA)
  • Program Jom Rancang Step Right Up
  • Program Pertandingan Motivator Muda (IMAC) Peringkat USIM
  • Program i-Care
  • Future Talents Workshop Series (FLUENTS)

3. Kaunselor :

Masni Md Hasim. KB.PA.
Ketua Unit
06-7986141
masni@usim.edu.my

Fadhilah Othman. KB.PA.
Pegawai Psikologi Kanan
06-7986142
dila@usim.edu.my

Nur Farhana Sulaiman. KB.PA.
Pegawai Psikologi Kanan
06-7986143
hana@usim.edu.my

Tuan Mohd Ameer Tuan Ismail. KB.PA.
Pegawai Psikologi
06-7986145
tuanameer@usim.edu.my

Facebook : Psychology & Counseling Unit USIM
Instagram : psychologycounselingunit.usim
You Tube : UPKUSIM