Perkhidmatan kaunseling membantu individu meneroka potensi diri, perkembangan akademik dan sosial serta memudahkan proses adaptasi kehidupan dengan dunia kampus. Unit Psikologi Kaunseling dan Kerjaya, Bahagian Hal Ehwal Pelajar mempunyai kaunselor-kaunselor yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor dan ianya terbuka kepada semua pelajar USIM secara percuma.

Permohonan untuk mengadakan sesi kaunseling boleh dibuat melalui i-counseling yang boleh diakses melalui portal i-student masing-masing.

1. Perkhidmatan yang disediakan

Kaunseling Individu
Peribadi Akademik Kerjaya Kewangan
 Keluarga Kendiri Hubungan Emosi
Kaunseling Kelompok
Kelompok Pembelajaran Kelompok Perkembangan Diri
Klinik Kaunseling/Ujian Psikologi
Ujian Pengecaman Teknik belajar VARK Ujian Minat Kerjaya SDS dan IMKS
Inventori Personaliti Sidek (IPS) Inventori Personaliti Warna (IPW)
Inventori Gaya Bercinta (IGB)

 

Ujian DASS

(kemurungan, kebimbangan/kecemasan & tekanan)

Ujian Personaliti Jenis A & B Inventori Kecerdasan Emosi
Inventori Pengurusan Masa

 

Ujian Harrison Assessment

(pembangunan kerjaya)

Lain-lain Perkhidmatan
Perkhidmatan Coaching Terapi Hipnosis
Terapi Warna Khidmat Pembimbing Rakan Universiti (PRU)

 

2. Aktiviti Tahunan

  • Program Transformasi Diri (PTD)
  • Program Jelajah Fakulti
  • Program Sembang Santai Bersama Kaunselor (SEKA)
  • Program Belia Islam Sihat dan Sejahtera (BLISS)

3. Kaunselor :

Masni Md Hasim. KB.PA.
Ketua Unit
06-7986141
masni@usim.edu.my

Fadhilah Othman. KB.PA.
Pegawai Psikologi Kanan
06-7986142
dila@usim.edu.my

Nur Farhana Sulaiman. KB.PA.
Pegawai Psikologi
06-7986143
hana@usim.edu.my

Shaiful Bakri Mohammad. KB.PA.
Pegawai Psikologi
06-7986145
shaiful@usim.edu.my

Facebook:   Counseling Psychology and Career Unit – UPKK, USIM