Bahagian Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab menyelaraskan penajaan dan bantuan kewangan kepada pelajar USIM yang layak secara munasabahnya untuk membolehkan pelajar menjelaskan apa-apa keperluan kewangan mereka yang bersangkutan dengan pengajian mereka.

Bantuan kewangan yang disediakan adalah seperti berikut:

BIL.NAMA TABUNGJENIS BANTUANKELULUSANRUJUKAN
1Tabung Amanah Zakat
  • bantuan kepada pelajar yang layak mengikut asnaf
  • bantuan kewangan dalam bentuk yuran pengajian
Jawatankuasa Pengurusan dan Pengagihan Zakat dan SumbanganGaris Panduan Pengagihan Zakat
2Tabung Amanah LAKIM
  • bantuan kewangan kepada pelajar yang layak dan memerlukan mengikut kategori tertentu
Jawatankuasa Pengurusan dan Pengagihan Zakat dan SumbanganGaris Panduan Agihan Wang Sumbangan Lembaga Pemegang Amanah Kolej Islam Malaya (LAKIM )
3Tabung Amanah Endowmen
  • bantuan kepada pelajar yang layak dan menunjukkan prestasi akademik yang baik
  • bantuan kewangan dalam bentuk yuran pengajian
Jawatankuasa Pengurusan dan Pengagihan Zakat dan SumbanganGaris Panduan Agihan Wang Tabung Endowmen.

 

Sebarang pertanyaan lanjut bolehlah menghubungi:

Unit Penajaan, Kebajikan dan Tatatertib
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Aras 1, Bangunan Hal Ehwal Pelajar
Universiti Sains Islam Malaysia

No. telefon : 06 – 7986160 / 6151
Emel : sitikhadijah@usim.edu.my / pej.upkt2@usim.edu.my
Laman web : http://hep.usim.edu.my/