USIM, Nilai – 13 Julai 2011- Bahagian Penerbitan di bawah imprin Penerbit USIM buat kali kedua telah berjaya menyerahkan hasil royalti kepada para penulis buku melalui Majlis Kalam Bitara 2011. Majlis ini bertujuan meraikan penglibatan dan sumbangan cendekiawan USIM dalam memandaikan bangsa melalui karya-karya penulisan yang dihasilkan. Majlis telah dirasmikan oleh  Y. Bhg. Tan Sri Dr. Haji Mohamad Yusof Noor, Pengerusi LPU dan turut dihadiri oleh Y. Bhg. Prof. Dato’ Dr. Haji Muhammad Muda, Naib Canselor USIM.

Seramai 100 orang penulis telah berjaya memperoleh hasil royalti daripada 52 judul buku yang diterbitkan pada tahun 2002-2009 dan 4 buah modul untuk terbitan tahun 2010. Buku yang berjaya memperoleh nilai royalti terbanyak ialah buku bertajuk “Resipi Istimewa untuk Belajar” cetakan pertama dan kedua berjumlah RM 4620.00. Ini menjadikan keseluruhan jumlah royalti yang diberikan sebanyak RM 48 858.40.

Bagi menggalakkan perkembangan penerbitan oleh para pensyarah, Penerbit USIM telah mewujudkan tiga Anugerah Penerbitan sempena majlis ini. Antara anugerah yang diberikan ialah Anugerah Buku Terlaris 2010, Anugerah Penulis Prolifik dan Anugerah Penulis Harapan mengikut kategori bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Anugerah Buku Terlaris 2010 telah diberikan kepada buku Teori Kaunseling dan Psikoterapi – Edisi Kedua karya Prof. Madya Datin Dr. Hajjah Sapora Sipon bagi kategori bahasa Melayu, manakala bagi kategori bahasa Inggeris dan bahasa Arab masing-masing diberikan kepada buku The Modern study of Religion – A Preliminary Survey on Clifford Geertz karya Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali dan buku Muhadrat Fill Aqidah Al-Islamiyah karya Prof. Madya Dr. Syamsul Bahri Andi Galigo.

Bagi Anugerah Penulis Prolifik pula dimenangi oleh Prof. Madya Datin Dr. Hajjah Sapora Sipon bagi kategori bahasa Melayu, Dr. Harison@Hanisa Mohd Sidek bagi kategori bahasa Inggeris dan Profesor Madya Dr. Syamsul Bahri Andi Galigo bagi kategori bahasa Arab. Seterusnya, Anugerah Penulis Harapan pula diberikan kepada Prof. Madya Dr. Muhammad Mustaqim Mohd Zarif untuk kategori bahasa Melayu diikuti Mohd Rosmizi Abd. Rahman kategori bahasa Inggeris dan Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni kategori bahasa Arab.

Dalam majlis yang sama juga turut diselitkan Penyampaian Watikah Penghargaan Penyelidik USIM yang berjaya mendapat Geran Penyelidikan KPT. Sebanyak 15 geran penyelidikan telah berjaya diperoleh USIM iaitu  10 geran Penyelidikan FRGS (Fundamental Research Grant Scheme) yang berjumlah RM769,100.00 dan 5 geran Penyelidikan ERGS (Exploratory Research Grant Scheme) berjumlah RM 621,100.00. Jumlah keseluruhan geran penyelidikan yang diterima USIM ialah sebanyak RM1,390,200.00.

Syabas dan tahniah kepada semua penerima royalti dan penerima anugerah. Diharapkan pengiktirafan dan penghargaan yang diterima akan menjadi satu motivasi dan pembakar semangat untuk terus menyumbang dalam bidang penulisan di USIM ini. Semoga kerjasama erat antara penulis dan penerbit dapat dipertingkatkan pada masa akan datang dalam memartabatkan bidang penulisan dan penerbitan buku di USIM dan antarabangsa.

Oleh:
Noor Adibah Binti Mohamad
Bahagian Penerbitan, USIM