NILAI, 17 Jan 2015 – Pusat Kesihatan Universiti, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) bakal menubuhkan Islamic Spa  & Beauty serta Klinik Perubatan Komplimentari USIM yang dijangka beroperasi pada bulan Mac nanti.

Pengarah Pusat Kesihatan Universiti Dr. Nik Mohd Shafikudin Md Taujuddin berkata, kos yang diperuntukkan sebanyak RM20 ribu untuk pembelian peralatan yang akan memberi  perkhidmatan seperti di salon kecantikan iaitu rawatan facial, slimming dan mandian sauna.

”Islamic Spa & Beauty akan menampilkan keunikan tersendiri dan pelanggan  tidak perlu risau tentang  penjagaan aurat atau percampuran lelaki dan perempuan, kerana tujuan klinik dan spa ini ditubuhkan adalah untuk memberikan perkhidmatan yang memenuhi tuntutan syariah kepada warga USIM dan masyarakat sekitar”.

”Penubuhan Klinik Perubatan Komplimentari adalah sebagai mengangkat  semula kaedah perubatan Nabawi dan perubatan traditional, selain mengumpulkan dan mengembangkan ilmu dan tenaga pakar perubatan komplimentari sedia ada. Antara perkhidmatan yang ditawarkan adalah seperti rawatan bekam sunnah, bekam klinikal, akupuntur, akupuntur Kecantikan, akupuntur Pelansingan, urutan terapeutik, rawatan tulang belakang dan rawatan Rukyah”, jelas beliau.

”Di peringkat Institut Pengajian Tinggi pula banyak kajian telah dijalankan mengenai perubatan komplimentari ini tetapi perlaksanaan servis perubatan komplimentari masih tiada.Inisiatif Pusat Kesihatan Universiti, USIM melaksanakan servis perubatan komplimentari adalah untuk meningkatkan profesionalisma dan kredebeliti Perubatan Komplimentari”, tambah beliau lagi.

”Selaras dengan perkembangan ini, saya menyeru agar semua kakitangan Pusat Kesihatan Universiti ini, bekerjakeras dan mampu memberi komitmen yang jitu dalam memberikan perkhidmatan aspek kesihatan  yang berkualiti , begitu juga dengan urusetia yang bernaung di bawah Pusat Kesihatan Universiti iaitu Urusetia Perlindungan Perubatan pelajar (U3P) yang ditubuhkan pada tahun  2010 agar mampu menjadi pelajar yang berketerampilan dalam memenuhi ciri-ciri kepimpinan serta sebagai sukarelawan yang mampu membawa nilai-nilai murni yang terkandung dalam ikon IM4U”, ucap Prof. Dato’ Dr. Mohamed Asin Dollah, (Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar & Alumni) semasa melancarkan perkhimatan Klinik Komplimentari Perubatan  USIM dan Islamic  Spa dan Beauty pada Malam Apresiasi Bahagian Hal Ehwal Pelajar USIM yang diadakan di Hotel di Salak Tinggi, baru-baru ini.

Pada malam itu turut meraikan alumni Urusetia Perlindungan Perubatan Pelajar ( U3P) yang dinaungi oleh Pusat Kesihatan Universiti. Ahli U3P adalah terdiri daripada sukarelawan pelajar persatuan badan beruniform yang dilatih  supaya mahir dan bersedia dalam pengendalian kecemasan dan mereka dilatih khas secara dalaman oleh kakitangan Pusat Kesihatan dan mempunyai silibus yang perlu di pelajari. Ahli U3P juga akan menjalani latihan luaran yang dikendalikan oleh Bulan Sabit Merah Malaysia dan MERCY Malaysia untuk memperolehi sijil kompetensi.

Turut hadir pada malam itu Ketua Bahagian Hal Ehwal pelajar, Encik Nasrul Hakim Ahmad, dan Encik Muhammad Rahmat Abdullah, Pengarah Pusat Perumahan Pelajar.

Disediakan oleh :

Noorumaina Mohamed Yunus

PUSAT KOMUNIKASI STRATEGIK (STRACOMM)

Aras 1, Canselori Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

71800 Nilai, Negeri Sembilan

Tel : 06-798 8026/8027/6284 Faks : 06-798 8204