Bandar Baru Nilai, 1 April 2011 – USIM di bawah Institut Penyelidikan dan Pengurusan Halal (IHRAM), Perbadanan Kemajuan Industri Halal (HDC) dan Sekreteriat Lawatan Antarabangsa Bioteknologi Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi (FST) telah menganjurkan Program Kesedaran Halal (Go! Halal) buat kali yang ke-2 di USIM baru-baru ini.

Menurut Puan Nur Adlina Addenan, Penolong Pendaftar Kanan di Pusat Kecemerlangan Penyelidikan USIM, Antara objektif program ini adalah untuk memberi galakan dan pengetahuan kepada para mahasiswa dan mahasiswi dalam isu-isu semasa disamping membuka peluang untuk mendapatkan penjelasan mengenai isu-isu yang berkaitan daripada pihak yang berkenaan dan juga prospek kerjaya di dalam bidang ini.

“Melalui penganjuran proram ini para pelajar juga  berpeluang untuk mendapatkan gambaran awal dan mereka boleh bertanya sendiri mengenai ruang dan peluang untuk menjalani sesi latihan industri serta prospek kerjaya setelah mereka menamatkan pengajian nanti” Tambah beliau lagi.

Seramai 150 peserta yang terdiri dari kalangan mahasiswa/i Program Sarjana Muda Bioteknologi Makanan, FST; mahasiswa/i Kursus Elektif Sains Pemakanan, Program Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa, Fakulti Syariah dan Undang-undang serta para penyelidik bersekutu IHRAM hadir bagi mengikuti program tersebut.

Antara pengisian program pada hari itu adalah ceramah bertajuk “Isu Halal Terkini” dan “Prospek Kerjaya dan cabaran industri Halal”. Kedua-dua ceramah tersebut disampaikan oleh Encik Muhammad Elyas Harun , Pegawai Eksekutif Latihan dan Rundingan, Perbadanan Kemajuan Industri Halal (HDC).

Oleh:
Khairul Azizi Elias
Seksyen Hubungan Media dan Publisiti
Bahagian Komunikasi Korporat dan Perhubungan Antarabangsa
Universiti Sains Islam Malaysia

Tel: 06-798 8027