Bandar Baru Nilai, 27 Mei 2010 – Dalam memperkasakan bidang kewangan di Malaysia sekaligus memberi impak kepada seluruh dunia Islam, USIM telah mengambil inisiatif menjalinkan kerjasama dengan International Centre For Education in Islamic Finance (INCEIF) iaitu sebuah universiti berasaskan industri khas dalam bidang kewangan Islam.

Melalui kerjasama ini Fakulti Ekonomi dan Muamalat (FEM) USIM dan Institut Pengurusan harta dan Kewangan Islam (IFWMI) USIM menjadi entiti yang menyumbang kepada perkembangan ilmu dalam bidang kewangan Islam. Ini dibuktikan dengan penyelidikan dan kerjasama industri yang kukuh antara USIM dengan Bank Negara Malaysia suruhanjaya ekuriti dan juga pihak-pihak swasta yang berkaitan.

Menurut Presiden INCEIF, Y.Bhg. Dato’ Agil Natt, melalui kerjasama sebegini, pihak INCEIF dan USIM dapat bertukar pandangan  dan pendapat serta dapat menyediakan rangka kerja dalam mempromosi dan membuat penyelidikan tentang kewangan Islam.

“USIM mengambil pendekatan serius berkenaan perkembangan ekonomi Islam, perbankan, takaful dan pengurusan aset khususnya dalam penghantaran produk (product delivery) dan disinilah peranan USIM untuk merealisasikannya”, kata Y.Bhg. Prof. Dato’ Dr. Muhammad Muda, Naib Canselor USIM semasa berucap di Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman antara USIM dengan INCEIF.

“Perkembangan produk yang berlaku pada masa kini adalah sangat pesat dan perlunya kawalan yang kemas dengan mengikur prosedur yang tertentu berlandaskan pandangan fiqh dan Syariah”, tambah beliau lagi.

“Atas kesedaran inilah FEM dan IFWMI perlu bertindak untuk melatih pelajar-pelajar yang mampu menjadi rujukan kepada ekombomi kewangan Islam kelak samada di peringkat negara mahupun global”, kata Y.Bhg. Prof. Dato’ Muhammad Muda.

Menurut Presiden INCEIF, Y.Bhg. Dato’ Agil Natt, melalui kerjasama sebegini, pihak INCEIF dan USIM dapat bertukar pandangan  dan pendapat serta dapat menyediakan rangka kerja dalam mempromosi dan membuat penyelidikan tentang kewangan Islam.

Oleh :
Siti Maizatul Akmar Ismail
Pembantu Wartawan
Unit Komunikasi Korporat
pwartawan@usim.edu.my
Tel : 06-7988025/8026/8027/8028