NILAI, 14 Julai 2020 – Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) telah diumumkan sebagai finalis pada 3 Jun 2020 di International Green Gown Awards 2020 (IGGA) menerusi program yang dikendalikan iaitu LIGHT: Leadership for Social Empowerment Program bersama Universiti Islam Antarabangsa (UIAM).

LIGHT dianjurkan bersama oleh USIM, UIAM dan dengan sokongan oleh Permodalan Nasional Berhad (PNB) diilhamkan oleh Felo CEO@Faculty Programme 2.0 Cycle 2 (CFP2.0) iaitu Dr. Muhammad Nizam Awang, pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM dan Profesor Madya Dr. Khalilah Zakariya (UIAM) sebagai Ketua Projek.

“LIGHT bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada peranan mereka sebagai anggota masyarakat dan industri, serta untuk mengasah pengembangan diri, kerja berpasukan, kepemimpinan dan mempertajamkan kemahiran menyelesaikan masalah,” ujar Dr. Muhammad Nizam Awang.

LIGHT merupakan sebahagian daripada hasil projek mereka yang menjalani sangkutan di PNB bermula September 2018 sehingga Februari 2019 di bawah Academia Industry Talent Exchange Programe (AIxCHANGE) yang dinaungi Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia.

Dalam perkembangan lain, LIGHT telah merangkul anugerah ‘People’s Choice Award’ bagi Local Project Challenge yang diumumkan pada “10th World Urban Forum 10” Center for Sustainable Urban Development, Columbia University, New York dan Federal University, Rio de Janeiro di Abu Dhabi pada Februari 2020 lalu. Penyertaan LIGHT adalah bersama 110 projek daripada 39 negara.

Program CFP2.0 dengan tema “Coached by Pros” merupakan salah satu sub-inisiatif di bawah AI-xCHANGE yang melibatkan penyertaan pensyarah bawah umur 40 tahun dari 20 universiti awam di Malaysia yang ditugaskan menjalani sangkutan di pelbagai syarikat swasta, syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan syarikat multinasional (MNC) selama enam (6) bulan.

IGGA adalah disokong sepenuhnya oleh United Nations Environment Programme (UNEP) dan The Association of Commonwealth Universities (ACU), L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) dan International Association of Universities (IAU).

Disediakan oleh:
Syazlyna Jamil
Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)
Aras 1, Canselori Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
71800 Nilai, Negeri Sembilan