Majikan perlu perihatin terhadap keselamatan dan kesihatan pekerja mereka

Pihak majikan perlu dengan sedaya upaya mereka memastikan tahap keselamatan