Dr. Muzaffar Syah Mallow
Dr. Muzaffar Syah MallowFakulti Syariah dan Undang-Undang

Pihak majikan perlu dengan sedaya upaya mereka memastikan tahap keselamatan dan kesihatan pekerja mereka berada dalam keadaan yang baik pada setiap masa. Pihak majikan perlu juga memastikan pekerja mereka tidak terdedah dengan sebarang jenis bahan – bahan pencemaran berbahaya serta sebarang jenis penyakit berjangkit yang boleh menjejaskan tahap keselamatan dan kesihatan diri perkerja mereka dan ini termasuklah penularan penyakit berjangkit novel koronavirus (2019-nCoV) yang sedang berlaku pada masa kini dibeberapa buah negara dunia termasuklah di Malaysia. Penyakit berjangkit yang boleh menyebabkan seseorang yang dijangkiti itu mengalami masalah penafasan yang serius ini mula tersebar di negara China dan kini telah menular ke banyak negara dunia termasuklah negara Korea Selatan, Jepun, Thailand, Singapura, Amerika Syarikat, Kanada, Australia, Perancis, Malaysia, dan banyak negara lagi. Beribu – ribu orang telah dilaporkan dijangkiti dengan virus berbahaya ini serta berpuluh – puluh orang juga telah dilaporkan maut akibat daripada jangkitan virus berbahaya berkenaan.

Adalah menjadi tanggungjawab pihak majikan untuk memastikan para pekerja mereka tidak terdedah dengan sebarang risiko yang boleh menganggu tahap keselamatan dan kesihatan diri pekerja mereka dengan sedaya upaya mereka. Pihak majikan perlu memastikan keadaan persekitaran tempat kerja berada keadaan yang selamat dan sihat untuk pekerja mereka melakukan sebarang jenis aktiviti kerja. Antara langkah yang boleh diambil oleh pihak majikan dalam menghadapi masalah penularan sebarang jenis penyakit berjangkit ialah dengan meminta pekerja mereka yang sakit untuk berjumpa dengan doktor serta melakukan pemeriksaan kesihatan dengan segera, memberi kebenaran kepada pekerja mereka yang sakit untuk duduk dirumah dan tidak hadir ke tempat kerja sepanjang tempoh sakit, mengalakkan para pekerja untuk menjaga kebersihan diri mereka dengan lebih kerap seperti membasuh tangan serta batuk dengan dengan tertib, memastikan keadaan tempat kerja sentiasa bersih dan selamat pada setiap masa serta memberi nasihat keselamatan dan kesihatan diri yang sewajarnya kepada pihak pekerja yang perlu melakukan tugasan diluar pejabat atau di mana – mana lokasi sama ada di dalam ataupun di luar negara.

Pihak majikan juga perlu memberi pendidikan dan pendedahan maklumat kepada semua pekerja mereka terhadap penularan sebarang jenis penyakit yang sedang berlaku. Proses pendidikan dan pendedahan maklumat ini perlu meliputi proses mengenalpasti simptom – simptom penyakit serta langkah – langkah yang perlu diambil oleh pihak pekerja sekiranya mereka mensyaki diri mereka telah dijangkit dengan sebarang jenis penyakit. Memandangkan virus penyakit berjangkit novel koronavirus (2019-nCoV) sedang menular pada masa kini diserata dunia, pihak majikan perlu henti menghantar pekerja mereka buat sementara waktu untuk membuat tugasan ke luar negara khususnya ke tempat atau lokasi yang terjejas teruk dengan penularan virus penyakit berkangkit terbabit.

Tanggungjawab bagi menjaga dan melindungi keselamatan dan kesihatan para pekerja ini bukan sahaja telah ditentukan dari sudut tanggungjawab moral sahaja malah ianya juga telah termaktub dibawah peruntukkan undang – undang buruh dalam negara kita. Seksyen 15 (1) & (2) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994 [Akta 514] telah jelas memperuntukkan kewajipan kepada setiap majikan serta setiap orang yang bekerja sendiri untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya. Kewajipan lain yang diperuntukkan melalui akta terbabit juga ialah dengan memastikan pihak majikan dan orang yang bekerja sendiri menyediakan satu Polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ditempat kerja seperti yang telah diperuntukkan dibawah Seksyen 16 Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994 [Akta 514]. Adalah penting supaya pihak majikan menyediakan polisi jelas kepada pekerja mereka ditempat kerja bagi memberi pendedahan, kesedaran serta didikan kepada pekerja mereka mengenai langkah – langkah yang perlu diambil bagi menghadapi sebarang jenis isu keselamatan dan kesihatan yang boleh berlaku. Kegagalan pihak majikan untuk mematuhi mana – mana peruntukan dibawah Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994 [Akta 514]  ini boleh menyebabkan majikan yang terlibat dikenakan denda sebanyak RM50,000 atau 2 tahun penjara ataupun kedua – duanya sekali seperti yang telah diperuntukkan dibawah Seksyen 19 Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994 [Akta 514].

Isu yang melibatkan aspek keselamatan dan kesihatan para pekerja tidak boleh dipandang ringan oleh semua pihak terutamanya oleh pihak majikan yang merupakan ketua di sesebuah ditempat kerja. Ianya hendaklah diberikan perhatian dengan sewajarnya dan dipandang dengan serius bagi mengelak perkara – perkara yang tidak diundang daripada berlaku dikalangan para pekerja.