Prof. Tan Sri Dzulkifli Abdul Razak
Prof. Tan Sri Dzulkifli Abdul RazakPengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Revolusi Industri – istilah diperkenalkan oleh ahli sejarah terkenal, Arnold Toynbee (1889-1975), adalah satu fenomena yang dianggap lazim dalam masyarakat moden. Apa lagi masyarakat perindustrian yang menjadi contoh kejayaan hari ini. Malah, banyak negara ingin menjadi masyarakat perindustrian, termasuk Malaysia dengan merangka strategi‎ tertentu seperti Wawasan 2020 dan sebagainya. Teras kepada pembangunan ala-industri ini adalah teknologi umumnya seiring dengan perkembangan sains. Dalam Wawasan 2020, ini disebut dengan jelas sebagai Cabaran Ke-6 berbunyi:

“Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan”.

Dengan kata lain, tanpa perkembangan teknologi,‎ agak sukar hendak menggerakkan satu bentuk revolusi industri. Yakni perubahan besar yang turut mengubah struktur masyarakat, cara hidup dan berfikir, juga nilai serta normanya – sama ada kepada yang lebih baik atau sebaliknya.

Revolusi Industri
Ambil contoh apa yang disebut sebagai sebagai Revolusi Industri Pertama (1760-1830). Ia bergantung lebih kepada kegunaan air ataupun wap – “steam” – yang kesudahannya berupaya menggerakkan jentera berasaskan kuasa wap untuk kerja-kerja yang tidak terdaya oleh kudrat manusia. Maka terciptalah “steam engine” yang turut membawa perubahan besar kepada sistem pengangkutan selain jentera-jentera lain yang berupaya pula meningkatkan aktiviti perindustrian. ‎

Beberapa dekad kemudian, ini diikuti dengan perkembangan teknologi seterusnya yang melibatkan kuasa eletrik, lantas mencetuskan Revolusi Industri Kedua pada sekitar 1870-1914. Kuasa elektrik jelas membawa satu lagi lonjakan status hidup masyarakat melalui pengilangan besar-besaran sepertimana yang dialami kini walaupun masih ramai penduduk yang tidak menikmatinya. Ini satu aspek yang tidak banyak mendapat perhatian dan boleh dilihat sebagai suatu kegagalan membawa kesaksamaan kualiti hidup sejagat melalui teknologi. Baik di Malaysia sekalipun, masih banyak kawasan yang ketiadaan bekalan eletrik, khususnya di kawasan luar bandar, sungguhpun kita akan meraikan ulangtahun kemerdekaan ke-60.

Revolusi Digital
Ekoran itu, Revolusi Industri Ketiga pula menyusul berasaskan teknologi maklumat dan komputer‎ sebagai tonggaknya. Dengan adanya kuasa eletrik, penggunaan komputer merebak dengan pesat dan membentuk satu lagi gaya hidup baru. Begitu juga, sebaliknya, di tempat-tempat tanpa bekalan eletrik di mana jurang perbezaan antara di kawasan luar bandar dengan bandar terus ketara. Dengan kata lain, makna dan kesan revolusi industri menghadapi hambatan tertentu membawa berbagai akibat tidak langsung ke atas masyarakat keseluruhannya. Jurang pihak “atasan” atau elit yang mampu teknologi dan pihak yang tidak mampu (golongan miskin dan bawahan) menjadi semakin luas dan sukar untuk dirapatkan apabila kos dan kepesatan teknologi perkembangan begitu cepat sekali. Hal ini wajar dikenali apabila berbicara tentang kesan keseluruhan revolusi industri setakat ini kerana umumnya ramai menganggap “teknologi” sebagai penyelesaian mutlak. Apa lagi jika dilihat dari aspek minda serta persepsi yang teknologi umumnya merupakan “permainan” bagi mereka yang berada dan penghuni-penghuni kota saja.

Natijah daripada ini menjurus kepada hakikat bahawa bukan sahaja soal infrastruktur atau “hardware” yang penting, tetapi lebih lagi sekaligus soal infostruktur atau “mindware” yang wajar diimbangi sebelum kesan revolusi teknologi menyeluruh dapat dizahirkan serta dikecapi semua.

Di peringkat akhir revolusi ketiga timbul pula teknologi automasi, yakni satu keupayaan teknologi yang tidak perlu melibatkan manusia secara langsung. Mesin dan jentera boleh bergerak serta “bekerja” dengan sendiri apabila ia dimuatkan dengan program komputer tertentu bagi melakukan sesuatu aktiviti terancang.

Konsep pengilangan lambakan (“mass production”) diperkenalkan melalui cara ini pada pertengahan abad ke-20. Ia membawa satu lagi laba amat besar kerana bukan sahaja tenaga manusia tidak diperlukan, bahkan terus mendapat hasilan yang lebih tinggi lagi cekap. Walaupun ini membawa beberapa permasalahan baru dari segi pekerjaan dan keadilan sosial apabila beberapa jenis pekerjaan dinyahkan oleh komputer berautomasi, namun isu ini sering dianggap tidak sepenting. Dalam pada itu, perkembangan teknologi automasi terus mara kehadapan apabila teknologi digital mempelopori konsep automasi robot. Malah Revolusi Industri Ketiga juga dipanggil Revolusi Digital.

Internet Pelbagai Benda (IPB)

Terbaru kita sibuk pula dengan satu lagi perkembangan: Revolusi Industri Keempat. Seperti yang lalu; ia adalah kesinambungan versi ketiga dalam peningkatan automasi beserta rangkaian Internet dan proses-proses fizikal lain. Hatta muncul pula satu sistem berbentuk siber-fizikal. Melalui sistem ini, kegunaan robot terus meningkat selaras perkembangan kecerdasan buatan (“artificial intelligence”-AI) dan kesepaduan Internet Pelbagai Benda (IPB; “Internet of all Things”)‎ – yang merangkai berbagai peranti, perisian, peralatan dan lain-lain lagi. Maka menyinsinglah Era Kecerdasan Berkait (“Connected Intelligence Era”), satu titik masa yang meramalkan pertembungan antara alam manusia dengan dunia robot dalam lonjakan industri seterusnya pada abad ke-21.

Era seumpama ini dikatakan terjadi sekali dalam lingkungan satu generasi yang belum lagi ditempuhi. Di sinilah letaknya cabaran industri 4.0, satu kenyataan awal yang diperkenalkan di Jerman sebagai “industrie 4.0”. Dalam hal ini, pengalaman tahun 1760 dikatakan akan berulang apabila beberapa cara dan urusan hidup dipugar semula. Jika dahulunya wadah pertanian berubah kepada industri, kini wadah automasi pula kepada Internet Pelbagai Benda; yang mana keduanya menyaksikan penglibatan manusia terus mengecil, jika tidak pun semakin pupus pada kali ini. ‎Semuanya bergantung kepada kefahaman kita tentang revolusi industri 4.0 serta bagaimana ianya ditangani; sama ada jurang dan perbedaan lampau terus melebar atau boleh dirapatkan, kalaupun tidak dihapuskan. Sama ada atau tidak satu ekosistem baru yang lebih adil dan saksama berpaksikan kesejahteraan dapat dibinakan sesuai dengan aspirasi dunia baru yang lebih adil.

Apa yang kurang pasti adalah kemungkinan satu ekosistem lain pula yang terbina. Malah berupaya mengubah bukan saja cara hidup, masyarakat, nilai ‎dan norma, tetapi persepsi tentang “manusia” itu sendiri. Yakni mencabar kesemulajadiannya! Ini memandangkan perbezaan aspek semulajadi manusia dan yang tiruan menjadi bertambah sukar untuk dikesan. Ini dibayangkan oleh istilah “transhumanisme” berdasarkan teknologi “transhumanist” sebagai penggeraknya. Rata-rata ini menggambarkan betapa alam manusia mula dirangkumkan bersama dunia robot serta AI dan bioteknologi ekoran ciri serta sifat kemanusiaan itu sendiri sudah dapat dibongkar dan ditiru melalui olahan teknologi hari muka yang lebih mudah menyelinap ke dalam tubuh badan manusia itu sendiri.

Nilai Kemanusiaan
Pendek kata, manusia dan kemanusiaan akan tergugat apabila manusia ternyah dengan kebangkitan konsep transhumanisme. Semua ini menjurus kepada kecenderungan manusia bertindak sebagai mesin atau lebih tepat lagi berfungsi seakan-akan peralatan tidak bernyawa bercirikan kepantasan, kecekapan, kecerdasan, tanpa-henti dan sebagainya. Soal-soal kemanusiaan – keprihatinan, keadilan, kesejagatan, kemesraan, kesejahteraan – ditolak sebelah kerana ia tidak wujud dalam dunia kebendaan, sebuah dunia tanpa “roh” atau “hati nurani.” Kita masih mengalami kemelut tersebut akibat Revolusi Industri Ketiga apabila manusia tanpa “roh” bermaharajalela meruntuhkan alam sekitar sesuka hatinya. Apakah bentuk kerosakan yang akan dibawa oleh Revolusi Keempat menjadi tanda-tanya sekiranya manusia tidak berusaha mengembalikan “roh” dan “hati nurani” mereka. Kekhuatiran ini memuncak jika bukan sahaja manusia gagal menginsankan teknologi, sebaliknya mereka pula di”tukar”kan menjadi seolah-olah jentera berautomasi!

Artikel ini telah diterbitkan oleh majalahsains.com pada 12 Jun 2017.

Nota – Prof. Tan Sri Dzulkifli Abdul Razak merupakan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Felo Akademi Sains Malaysia (ASM) dan Felo Akademi Sains dan Sastera Sedunia (WAAS) serta mantan Naib Canselor USM (2000-2011). Beliau boleh dihubungi melalui emel: dzulrazak51@gmail.com