Dr. Hayati Ismail
Dr. Hayati IsmailPensyarah Kanan, Fakulti Pengajian Bahasa Utama

Setelah dilantik sebagai Menteri Pendidikan Malaysia pada 9 Disember 2022, tidak sampai 100 hari pertama YB Puan Fadhlina Sidek dan pengurusan Kementerian telah berjaya meredakan sedikit kegusaran warga pendidikan dengan mengumumkan tujuh langkah ke arah kesejahteraan guru dalam satu kenyataan media yang diumumkan pada 17 Februari 2023.  Bermula sesi persekolahan 2023/2024, para pendidik boleh menarik nafas lega apabila tuas yang tidak memberi impak secara langsung terhadap murid seperti mengisi data kehadiran sebelum jam 10.00 pagi atau menyediakan perhiasan untuk sambutan tertentu telah ditangani secara berhemah.  Ternyata seorang pengamal undang-undang telah mengambil langkah yang tepat untuk mendengar input daripada warga pendidik serta membincangkan dan memperhaluskan suara hati guru bersama pengurusan Kementerian.  Mengotakan janji untuk melaksanakan tujuh teras Kementerian melalui motto –    murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera, ternyata Kementerian Pendidikan lebih bersedia untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan sejahtera yang dapat memberi sumbangan untuk negara.

Jika diteliti ketujuh-tujuh langkah yang diumumkan dalam Teras 5 yang memfokuskan kepada kebajikan guru, boleh dikatakan bahawa kesemuanya, jika dapat dilaksanakan dengan berkesan, akan memberi lebih masa untuk guru memberikan tumpuan kepada perkara asas, iaitu proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang berkesan. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 Anjakan 4: Mentransformasi Profesion Keguruan Menjadi Profesion Pilihan, telah dinyatakan dengan jelas bahawa Kementerian akan “memastikan guru memberi tumpuan kepada fungsi teras pengajaran mulai 2013”.

Kenyataan ini tidak bermakna yang Kementerian mengambil masa 10 tahun untuk merealisasikan Anjakan 4 dilaksanakan.  Contoh yang jelas boleh dilihat untuk Langkah 6: Menetapkan ringkasan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) kembali memenuhi Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999 yang merangkumi elemen objektif, pengajaran dan refleksi.  Hanya tiga elemen ini sahaja yang perlu ditulis oleh guru dalam RPH bagi setiap sesi pengajaran.  Pendidik yang bertugas pada awal tahun 2000 pastinya masih ramai lagi yang menggunakan Buku Rekod yang tebal untuk menulis elemen ini bagi setiap kelas yang diajar.  Ringkas, padat dan tidak mengambil masa yang lama, kerana apa yang sebenarnya berlaku dalam bilik darjah banyak bergantung kepada kreativiti guru menggunakan sepenuhnya Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang disediakan.  Tetapi apabila tiba di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, atau Pejabat Pendidikan Daerah ataupun di sekolah sendiri, terdapat keperluan tambahan dalam RPH yang dirasakan perlu untuk dirancangan dengan niat untuk membantu guru merancang PdP dengan lebih baik.

Pihak Jemaah Nazir yang memantau mungkin akan memberitahu guru-guru bahawa mereka hanya perlu mengikut SPI Bil.3/1999 yang ditetapkan, namun begitu guru-guru perlu akur dengan arahan yang dikeluarkan oleh JPN, PPD dan pihak sekolah.  Akibatnya, para guru selaku pelaksana merasa terbeban dengan keperluan untuk menulis RPH melebihi keperluan sebenar.  Walaupun kebanyakan sekolah menggunakan  E-PRH yang lebih mudah, tetapi terdapat juga sekolah yang mengarahkan untuk dicetak dan didokumentasikan di dalam fail.  Tampak mudah, tetapi perlu diingat terdapat kawasan di mana guru terpaksa ‘beratur’ untuk menggunakan kemudahan mesin cetak di sekolah masing-masing.

Begitu juga dengan isu penggunaan Sistem Penggunaan Identiti atau idME baru-baru ini yang menyebabkan tekanan kepada guru-guru kerana sistem yang tidak  mesra pengguna.  Walaupun arahan mudah untuk guru-guru mendaftar masuk dalam sistem untuk mengisi data dan maklumat prestasi murid, tetapi hakikatnya ramai yang terpaksa bangun di awal pagi untuk melunaskan tugas tersebut.  Syukur kerana Kementerian sekali lagi terbuka untuk mendengar keluhan guru dan KPM memutuskan untuk guru diberi autonomi untuk memilih sama ada untuk merekod dan melaporkan tahap penguasaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) secara luar talian atau menggunakan Sistem Pengurusan Pentaksiran Bersepadu (SPPB) secara hIbrid sebagaimana yang diumumkan pada 15 Februari 2023.  Tindakan segera ini jelas menunjukkan keprihatinan pihak Kementerian untuk menjaga kebajikan guru.

Ramai yang tertarik dengan kenyataan dalam Langkah 7 untuk memperkukuh autonomi guru dalam PdP, terutama dalam melaksanakan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD).   Semua orang tahu bahawa gurulah yang paling mengetahui tentang prestasi setiap seorang murid mereka.  Secara idealnya, guru bukan sahaja tahu tentang prestasi murid dalam aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotor.  Umpama peribahasa ‘sekilas ikan di air, sudah tahu jantan betinanya’, begitu juga dengan guru yang sepatutnya tahu tentang kebolehan dan kelemahan murid, serta bagaimana untuk meningkatkan prestasi mereka membentuk keperibadian murid menjadi seorang yang sejahtera.

Dalam artikel sebelum ini saya menulis tentang kepentingan warga pendidik mendokong aspirasi PPPM 2013-2025 dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) untuk membentuk insan sejahtera.   Pendekatan pendidikan yang holistik perlu dilaksanakan bagi membentuk bukan sahaja kemampuan intelek, tetapi juga kekuatan rohani, kestabilan emosi dan kesihatan jasmani.   Pembentukan adab dan akhlak perlu diutamakan, justeru gandingan padu sekolah dan ibu bapa perlu ditekankan.

Satu cabaran besar yang pernah saya bangkitkan dalam pelaksanaan PBD adalah untuk guru-guru memberikan tumpuan terhadap proses PdP itu sendiri dan membuat pertimbangan profesional berkaitan pembelajaran murid secara beretika menggunakan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman mereka.   Tetapi kini dengan 7 Langkah menjaga kebajikan guru, terdapat satu sinar harapan untuk para pendidik memberi fokus kepada keberhasilan murid bagi menyokong usaha Kementerian Pendidikan dalam menginsankan pendidikan negara kita.