NILAI, 26 Februari 2019 – Institut Sains Islam (ISI) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) telah mengambil inisiatif untuk menjelaskan kekeliruan mengenai istilah “sains Islam” yang selalu diperdebatkan oleh masyarakat luar dengan mengadakan Syarahan Umum bertajuk Sains Tauhidik: Apa dan Mengapa? yang bertujuan memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai definisi ilmu sains dan Islam di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM.

Menurut Pengarah ISI, Dr Mohd Azman Hashim @ Ismail berkata, inisiatif untuk memberi penjelasan mengenai penggunaan istilah “sains Islam” menjadi tanggungjawab USIM selaku peneraju kepada integrasi ilmu Naqli dan Aqli di USIM. Selain itu, tujuan syarahan ini diadakan adalah untuk menjawab persoalan tipikal yang sering diajukan oleh kebanyakan individu yang membangkitkan istilah sains bukan Islam.

Menurut YBhg. Dato’ Dr Mohd Yusof Hj Othman, Sains Islam menekankan bahawa perbincangan dan pembelajaran ilmu sains tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Dalam erti kata yang lain, ilmu sains tidak boleh dipisahkan dengan sang pencipta yang mencipta ilmu berkenaan (Allah s.w.t).

“Sains Islam sebenarnya telah mengangkat martabat ilmu sains yang telah ditemukan awal oleh sarjana Islam sebelum sarjana Barat. Beliau mengambil beberapa contoh antaranya seperti penemuan ilmu peredaran darah yang telah pun dikaji oleh Ibn an-Nafs 1213-1288) sebelum William Harvey pada 1578-1657. Selain itu, penemuan ilmu pembiasan cahaya telah ditemui lebih awal oleh Ibn al-Haytham (965 – 1041) sebelum Isaac Newton (1642 – 1727) dan lain-lain,” katanya yang merupakan penceramah pada sesi syarahan kali ini.

Siri syarahan umum merupakan syarahan bulanan yang dianjurkan oleh ISI dan telah berjaya menarik lebih kurang 100 peserta dari dalam dan luar USIM yang bersama-sama berbincang dan berkongsi ilmu dan kepakaran untuk membetulkan salah tafsir mengenai istilah sains Islam.

ISI adalah sebuah jabatan yang ditubuhkan di USIM untuk mengangkat kehebatan ilmu pengajian Islam dalam pelbagai rentas disiplin terutama dalam bidang sains dan teknologi.

(i) Penemuan ilmu udara dan beratnya oleh al-Khazin (900 – 971) sebelum Toricelli (1608 – 1647)
(ii) Penemuan ilmu hokum graviti oleh al-Khazin (900 – 971) sebelum Isaac Newton (1642 – 1727)
(iii) Penemuan ilmu astronomi oleh al-Battani (858 – 929), al-Farghani )m.880), dan Ibn Sina (980 – 1037) sebelum Nicolas Copernicus (1473 – 1543)
(iv) Penemuan kaedah sains oleh al-haytham (965 – 10410 dan al-Biruni (973 – 1050) sebelum Galileo Galilie (1564 – 1642).

Ini membuktikan sarjana islam telah mendahului sarjana barat. Waktu pelbagai ilmu ini ditemui dikenali sebagai zaman ‘the golden age of Islamic science’. Di dalam Islam, ilmu adalah milik semua orang  dan Allah mengangkat darjah manusia melalui ilmu. Malah, ahli ilmuan lebih dikenali berbanding pemimpin dan guru lebih penting dari institusi.

Disediakan oleh:
Dr Farhana Sabri
Pensyarah Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)