NILAI-Dengan pesatnya teknologi internet dan juga alatan mudah alih seperti telefon pintar dan tablet, Al-Quran juga turut menerima tempias dari keupayaan teknologi sedia ada. Al-Quran versi digital mutakhir ini juga boleh dimuat turun dan dipaparkan di skrin komputer mahupun telefon pintar. Terdapat dua teknik yang digunakan untuk memaparkan ayat Al-Quran iaitu sama ada imej ayat berkenaan atau halaman atau font teks untuk bahasa Arab. Sesuai dengan perkembangan terkini dalam cetakan mushaf Al-Quran, font huruf Arab versi Uthmani juga turut dibina dan digunakan untuk Al-Quran versi digital rasm Uthmani.

Walau bagaimanapun kedua-dua pendekatan ini menggunakan ruang memori yang boleh dioptimumkan lagi menggunakan kaedah bahasa mesin berasaskan kod UTF7 dalam Heksadecimal seperti dalam Rajah 1 yang mewakili huruf Hijaiyah dalam pelbagai bentul tulisan.

Rajah 1 : Unicode Standard 7.0, Copyright © 2014 Arabic Presentation

Setiap kalimah dalam ayat Al-Quran akan diwakili oleh satu nombor 5 digit hasil gabungan huruf-huruf Hijaiyah yang disambung dalam siri pernomboran Heksadesima. Contohnya, kalimah
بسم الله الرحمن الرحيم menggunakan ruang memori 23 Byte manakala dalam bentuk Heksadesimal akan diwakili sebagai FDFD yang menggunakan ruang hanya 4 Byte yang jelas penjimatan ruang memori yang digunakan. Penggunaan ruang ini pula dapat ditingkatkan pengoptimumannya dengan menggunakan kaedah pengindeksan double offset dan matriks sparse seperti yang tertera dalam Rajah 2.

Rajah 2 : Gambaran perwakilan Quran Digital dalam bentuk Heksadesimal menggunakan Sparse matrix dan pengindeksan

Dalam Rajah 2 menunjukkan setiap kalimah Al-Quran yang unik disimpan dalam bentuk pernomboran Heksadesimal didaftarkan dalam satu jadual yang dipanggil “Look Up Table”. Indeks bagi setiap kalimah pula akan digunakan untuk mewakili satu ayat. Contohnya ayat الرحمن الرحيم dalam surah Al-Fatihah, disimpan dalam memori sebagai 5F885 dan 5F893 dan diberikan indeks 7 dan 8 sebagai tanda kalimah dalam ayat berkenaan. Apabila ayat ini perlu dipaparkan ke skrin komputer, maka kod ini akan diterjemahkan kepada kalimah asal dalam bahasa Arab. Rajah 3 menunjukkan contoh perwakilan untuk sebahagian dari surah Al-Baqarah dalam kod Heksadesimal.’


Rajah 3: Sebahagian dari Surah Al-Baqarah dalam perwakilan Heksadesimal dengan matriks Sparse

Kelebihan kaedah Quran Digital menggunakan kod Heksadesimal ini adalah penjimatan penggunaan ruang kerana saiz nombor adalah lebih kecil dari teks dalam font Arab. Perwakilan setiap surah boleh diwakilkan oleh indeks bagi setiap kalimah yang unik dalam Al-Quran mengikut susun aturnya dalam suatu ayat. Hanya apabila paparan sahaja teks Arab akan digunakan berdasarkan kod-kod yang telah diformulasikan untuk setiap kalimah. Kaedah ini juga boleh digunakan untuk menyemak kesahihan sesebuah ayat Al-Quran berdasarkan teks asal. Penjimatan ruang hampir Rajah 4 menunjukkan perbandingan saiz memori yang digunakan untuk mewakili Surah Al-Baqarah.

Rajah 3: Perbandingan saiz memori yang digunakan untuk Quran Digital dalam pelbagai bentuk penulisan.

Teknik Heksadesimal ini bukan sahaja boleh digunakan untuk teks berbahasa Arab tetapi juga teks bukan Roman sepert tulisan China, India, Jepun dan sebagainya dengan memanfaatkan piawai Unicode UTF utk bahasa berkenaan,

Kumpulan Penyelidik:
Prof Dr Norita Md Norwawi
Dr Roesnita Ismail
Dr Fauziah Abdul Wahid
Asyraf Omoush
Ahmad Akmalludin bin Mazlan