NILAI, 10 Mac 2022 – Imunisasi merupakan salah satu bentuk pencegahan penyakit yang efektif, mudah, serta murah untuk menghindari terjangkitnya penyakit infeksi, mulai dari anak, orang dewasa hingga orangtua. Imunisasi menjadi salah satu bentuk intervensi kesehatan yang paling sukses dan efektif. Melalui imunisasi seseorang diharapkan memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit infeksi tertentu, (Restuti Hidayani Saragih, Julahir H.Siregar, 2017)

Bagi berkongsi kepakaran dalam bidang virologi, vaksinologi dan kawalan penyakit berjangkit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) menganjurkan syarahan perdana yang disampaikan oleh Prof Datin Dr Che Ilina Che Isahak, felo akademik Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM bertajuk “Adult Immunisation: From Research to National Policy”.

Dalam syarahan ini, Prof Datin Dr Che Ilina Che Isahak telah berkongsi mengenai bagaimana hasil penyelidikan beliau selama lebih 30 tahun telah digunapakai sebagai beberapa polisi imunisasi negara. Beliau juga turut menekankan kepentingan imunisasi dewasa serta kanak-kanak dan jenis-jenis penyakit yang boleh dielakkan dengan imunisasi.

Beliau telah mencetuskan idea untuk menerbitkan buku praktikal Mikrobiologi yang digunakan oleh pelajar perubatan dan pergigian. Buku yang telah memasuki edisi kedua tersebut sangat membantu pensyarah dan pelajar dalam proses pembelajaran.

Selain itu, di peringkat kebangsaan, beliau telah menulis beberapa bab di dalam buku bertajuk “Adult Immunisation” yang dihasilkan oleh Malaysia Society of Infectious Diseases and Chemotherapy (MSIDC) untuk digunapakai oleh pengamal perubatan.

Prof Datin Dr Che Ilina Che Isahak  juga adalah pencetus idea untuk menganjurkan Kuiz Mikrobiologi di peringkat intervarsiti di USIM yang dikenali sebagai i-Microb. Pertandingan ini diadakan setiap tahun sebelum tahun 2020, dan amat terkenal di kalangan warga Fakulti Perubatan dan Fakulti Pergigian Universiti Awam dan Swasta tempatan.

Beliau banyak bekerjasama dengan syarikat farmaseutikal dan agensi luar dalam program kemasyarakatan dan penyelidikan. Antaranya ialah projek penyelidikan mengenai kebersihan tangan di kalangan kanak-kanak tadika bernilai RM60,000 dari Mundipharma Sdn. Bhd., bengkel kawalan infeksi untuk guru-guru tadika mendapat tajaan RM8,000 daripada Kerajaan Negeri Selangor dan juga projek penghasilan video pendek kesihatan bersama Tabung Haji.

Beliau juga telah dijemput membuat pembentangan di persidangan antarabangsa di Hong Kong dan Filipina mengenai antiseptik. Melalui jalinan industri dan farmaseutikal yang dimiliki oleh beliau, Syarikat-syarikat Farmaseutikal dan Permodalan Nasional Berhad (PNB) turut menyumbang kepada kejayaan persidangan yang dianjurkan oleh Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, USIM.

Diharapkan supaya program seperti ini dapat memberikan inspirasi kepada pensyarah muda yang lain, selain meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai program imunisasi dan kawalan infeksi khususnya.

Turut hadir Prof Dato Dr Mohamed Ridza Wahiddin Naib Canselor, Prof. Dr. Radhi Ibrahim, Timbalan Naib Canselor (Akademik Dan Antarabangsa), Prof. Dr. Adnan Mohamed Yusof, Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni), Prof. Ts. Dr. Sharifudin Md Shaarani, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi).

Disediakan oleh:
Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)
Aras 1, Canselori Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai Negeri Sembilan