Bandar Baru Nilai, 2 November 2010 – “Usaha bagi mengembalikan undang-undang Islam sebagai undang-undang asas dan utama bagi umat Islam di Malaysia tidak boleh kita lupakan”.

“Mahkamah Syariah khususnya perlu muncul sebagai satu institusi yang bebas dan disegani, di mana ia perlu memainkan peranannya dalam menegakkan keadilan, tanpa perlu tunduk kepada tekanan-tekanan luar yang datang daripada pelbagai kelompok organisasi dan masyarakat”, ucap Y.B. Senator Mejar Jeneral (B) Dato’ Jamil Khir Bin Baharom, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri di majlis perasmian Seminar Syariah dan Undang-Undang (SYUK 2010) anjuran Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Seminar yang bermula pada 2 hingga 3 November ini merupakan anjuran Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU) USIM.

Seminar syariah dan undang-undang diadakan adalah bertujuan mengenalpasti cabaran dan isu-isu terkini yang berkaitan dengan penerapan undang-undang Islam ke dalam sistem perundangan yang sedia ada. Matlamat ini mampu direalisasikan dengan cara mencari titik pertemuan dan meminda sebarang bentuk percanggahan antara kedua-dua sistem ini yang boleh memberikan keadilan yang holistik kepada masyarakat.

Seminar ini juga adalah sebagai platform untuk para penyelidik dan pengamal undang-undang dalam pelbagai bidang untuk bertukar pandangan dan berbahas untuk mencari pendekatan-pendekatan yang sesuai dan membuat perancangan terbaik “ke arah memartabatkan undang-undang Islam di Malaysia”.

Bertemakan “Ke Arah Memartabatkan Undang-undang Islam di Malaysia”, seminar ini merangkumi pelbagai subjek perbincangan, antaranya kewangan Islam, profesyen guaman syarié, undang-undang keluarga Islam, undang-undang harta Islam dan konflik perundangan dalam masyarakat majmuk.

Oleh :
Siti Maizatul Akmar Ismail
Pembantu Wartawan
Unit Komunikasi Korporat
pwartawan@usim.edu.my
Tel : 06-7988025/8026/8027/8028

Gambar oleh : Kamarull Syamzari Kamaruddin – Tel: 06-7988058