NILAI, 7 Mei 2021  – Seramai 3,043 pelajar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) yang berada di kampus terlibat dalam Program Pergerakan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Pulang Sempena Cuti Perayaan Aidilfitri 2021 yang bermula pada 7 Mei hingga 12 Mei 2021 seperti yang diumumkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) baru-baru ini.

Daripada jumlah tersebut, USIM menguruskan penghantaran pulang seramai 440 orang pelajar menggunakan kenderaan khas universiti yang disediakan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Ia melibatkan penggunaan 18 buah kenderaan universiti iatu bas dan kenderaan pelbagai guna (SUV) untuk menghantar kumpulan pelajar ini secara berfasa ke zon-zon yang telah dikenalpasti.

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Profesor Madya Dr. Mohd Rushdan Mohd Jailani memaklumkan pergerakan pelajar USIM yang diuruskan penghantaran mereka oleh universiti akan berjalan selama selama empat hari mulai 8 Mei hingga 11 Mei 2021 ke 12 buah negeri.

“Kumpulan pelajar ini akan bertolak dari Dewan Tuanku Canselor mengikut jadual masa dan hari bertolak yang telah siap di susun oleh jawatankuasa khas yang kita bentuk bagi memastikan kelancaran operasi ini. Pergerakan pertama pelajar akan bermula pada jam 8.00 pagi esok (Sabtu) ke destinasi pertama iaitu Kelantan dan Terengganu”.

“Pergerakan terakhir adalah pada Selasa hadapan iaitu ke Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Kumpulan pelajar yang tidak pulang menggunakan kenderaan universiti hanya dibenarkan oleh universiti untuk pulang kenderaan sendiri dan dijemput oleh ibu bapa atau penjaga. Pergerakan menggunakan kenderaan awam adalah tidak dibenarkan kecuali perkhidmatan penerbangan” ujarnya.

“Semua pelajar ini kita wajibkan mendaftarkan maklumat mereka secara atas talian (online) di capaian khas yang kita sediakan dan turut diberikan Surat Kebenaran Rentas Daerah/Negeri daripada USIM sebagai rujukan kepada pihak berkuasa” tambahnya.

Pergerakan pelajar ini melibatkan kerjasama padu pelbagai jabatan khususnya Pusat Perumahan Pelajar (PRUPEL), Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP), Pusat Libatsama Masyarakat dan Jaringan Industri (PLMJI) dan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) bagi memastikan operasi ini mematuhi SOP, berjalan lancar serta semua pelajar tiba ke destinasi masing-masing dengan selamat.

Seramai 66 orang pelajar memilih untuk terus tinggal di kampus semasa cuti Hari Raya Aidilfitri nanti dan pihak universiti melalui PRUPEL dan BHEP akan memastikan kebajikan dan keselamatan mereka sentiasa diberi perhatian.

 

Disediakan oleh:
Zaini Othman
Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)
Aras 1, Canselori Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai Negeri Sembilan