KUALA LUMPUR, 14 Mei 2018 – Lima orang pelajar Projek Tiffin Unni daripada Enactus Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) yang berjaya ke peringkat akhir di pembentangan Projek Social Enterprise Literacy for Youth (SELFY) 2017/2018 menjadi juara kategori universiti mengalahkan 10 kumpulan lain bertempat di Lanai Kijang, Bank Negara.

Dr Hanim Misbah selaku Penasihat Enactus USIM berkata, misi social enterprise yang dibentangkan oleh pelajar adalah sangat bagus di mana ianya bertujuan untuk membantu mengurangkan atau menangani pembaziran makanan selain bahan mentah yang terpaksa dibuang apabila telah luput tarikh guna. Selain itu, ianya boleh menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka yang berpendapatan di bawah paras kemiskinan dengan memberi latihan tentang penyediaan makanan manakala pelajar pula ditawarkan upah sebagai budak penghantar dan mendapat wang saku.

“Diharap supaya lebih banyak projek yang berteraskan keusahawanan sosial yang memberi peluang kepada pelajar untuk menjadi sebahagian daripada agen catalyst pembangunan negara dengan menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka yang memerlukan,” ujarnya lagi.

Sharifah Zeenatu Zainab Syed Zakaria, wakil Projek Tiffin Unni juga berharap agar projek keusahawanan sosial Tiffin Unni dapat diteruskan secara tidak langsung memberi impak yang besar kepada masyarakat.

“Diharapkan juga masyarakat sedar tentang pembaziran makanan yang semakin membimbangkan di Malaysia dan mengambil langkah inisiatif untuk mengatasi masalah ini,” tambahnya lagi.

Antara Institusi Pengajian Tinggi Awam/Swasta yang turut serta adalah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Segi Colllege serta 5 dari Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti.

Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) ialah sebuah agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia pada bulan April 2006 untuk membantu individu menguasai situasi kewangan mereka dan mencapai ketenangan minda hasil daripada penggunaan kredit secara bijak.

AKPK Malaysia melaksanakan pelbagai program pendidikan kewangan kepada golongan muda berusia 18 hingga 25 tahun. Salah sebuah program yang dijalankan adalah SELFY yang memberi peluang kepada golongan belia untuk mempelajari kaedah pengurusan kewangan yang baik dan lebih praktikal.

Disediakan oleh :
Adlin Hayat Mustafa
Unit Bisnes & Publisiti Kelab Enactus
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
71800 Nilai, Negeri Sembilan