MODEL GRADUAN INTEGRASI ILMU NAQLI DAN AQLI

HOLISTIC GRADUATES

Holistik (الشمولية)

Graduan mempunyai sifat-sifat yang menyeluruh termasuklah sifat-sifat intelek, rohani, emosi dan fizikal yang membantu perkembangan peribadi mereka.

Kriteria:

 1. Aktif dalam Aktiviti Kepimpinan
 2. Aktif dalam Aktiviti Kesukarelawanan
 3. Mencapai PNGK ≥ 3.0
 4. Mencapai Tahap ≥ 3 MUET atau Setara
 5. Mencapai Tahap ≥ 3 IJLA/MUAT atau Setara
 6. Mengikuti Pendedahan Bahasa Ketiga
 7. Mencapai Mata Merit ≥ 20 dalam Transkrip Ko-Kurikulum
 8. Aktif dalam Aktiviti Kesenian
 9. Aktif dalam Aktiviti Sukan Sunnah dan Riadah
 10. Aktif dalam Aktiviti Pengantarabangsaan
 11. Melepasi Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan

BALANCE GRADUATES

Seimbang (التوازن)

Graduan yang seimbang dari segi akhlak (memaparkan karakter yang betul) dan ilmu (pengetahuan dan kemahiran) untuk menjadi warganegara yang aktif, mampu memberi sumbangan kepada masyarakat, negara dan global.

Kriteria:

 1. Aktif dalam Pengembaraan USIM GISO
 2. Menguasai Kemahiran Insaniah (My 3s) atau (ePKI) dengan Skor ≥ 6/10
 3. Mutadayyin
 4. Bebas daripada Hukuman Tatatertib
 5. Mendaftar sebagai Pemilih dengan Suruhanjaya Pilhanraya

ENTREPRENEURIAL GRADUATES

Berkeusahawanan (الثقافة التجارية)

Graduan minda berkeusahawanan, berinovasi, yang terbuka kepada perubahan, idea-idea baru dan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu serta mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah menangani tuntutan masa kini dan masa depan.

Kriteria:

 1. Aktif dalam Aktiviti Keusahawanan
 2. Aktif dalam Aktiviti Starting School dan Finishing School
 3. Berkeupayaan Menyediakan Kanvas Model Perniagaan
 4. Aktif dalam Aktiviti Inovasi
 5. Memperolehi Pekerjaan dalam Tempoh ≤ 6 Bulan

RELATED VIDEO

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT:

Student Affairs Division
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai
71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Phone: +606-798 6157/6158/6159, Fax: +606-798 6155
Email: hep@usim.edu.my