KUALA LUMPUR, 22 Mac 2019 – Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Kumpulan Summit Hotel & Resorts (SHR) yang dianjurkan oleh Pusat Libatsama Masyarakat Dan Jaringan Industri (PLMJI), USIM.

Summit Hotel & Resorts (SHR) merupakan hotel pertama yang menandatangani MoU bersama USIM di sepanjang penubuhan USIM. MoU di tandatangani oleh Naib Canselor USIM, Prof. Dato’ Dr. Musa Ahmad manakala pihak Summit Hotel & Resorts (SHR) diwakili oleh Pengerusi Kumpulan Summit Hotel & Resort (SHR), Dato’ Abdul Rahman Harun.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia untuk memeterai dan menandatangani memorsandum persefahaman (MoU) bersama Kumpulan Summit Hotel & Resorts (SHR)”, ucap Dato’ Abdul Rahman Harun.

MoU ini dijalankan bagi mengukuhkan hubungan kerjasama dan pembangunan ummah dan masyarakat. Ini merupakan salah satu inisiatif USIM untuk merapatkan institusi pendidikan tinggi bersama pihak industri yang merupakan entiti penting dalam menjayakan agenda masyarakat.

Kerjasama ini telah memberikan kelebihan kepada pihak USIM kerana Summit Hotel & Resorts (SHR) akan menyumbangkan wakaf tunai sebanyak 5% kepada USIM dari keuntungan yang diperoleh. Selain itu pihak pengurusan hotel juga menawarkan untuk menerima pelajar USIM bagi tujuan penempatan latihan   industry serta sangkutan industri (attachment) untuk staf dan pelajar USIM di semua rangkaian SHR.

Demi menjaga hubungan kerjasama ini pihak USIM juga akan berusaha untuk membantu dari segi pertukaran/perkongsian kepakaran dengan industri dan seterusnya menyumbang ke arah kemajuan dan pembangunan ummah.

Prof. Dato’ Dr. Musa Ahmad menzahirkan rasa berterima kasih kepada pihak Kumpulan Summit Hotels & Resorts Sdn. Bhd. (SHR) dan berharap agar jalinan kerjasama pada hari ini akan berkekalan dan mampu memberikan impak yang positif dalam program penglibatan masyarakat, perkembangan ilmu, pembangunan modal insan serta perkongsian kepakaran demi kepentingan ummah.

Majlis turut dihadiri oleh Prof. Madya Dr. Rafidah Hanim Mokhtar, Pengarah Pusat Libatsama Masyarakat Dan Jaringan Industri (PLMJI), Dr. Nurkhamimi Bin Zainuddin,Dekan Fakulti Pengajian Bahasa Utama, dan Dr. Hayati Ismail, Pengarah Pusat Komunikasi Strategik.

Disediakan oleh:
Mohd Badrul Hisham Zakaria
Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)
Aras 1, Canselori Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
71800 Nilai, Negeri Sembilan
Tel : 06-798 8026/78629/78620 Faks : 06-798 8032