USIM jalin kerjasama MoU bersama IRM

NILAI, 6 Jun 2018 – Memorandum Persefahaman di antara Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) yang ditandatangani bersama Islamic Relief Malaysia (IRM) bagi mengukuhkan lagi hubungan kerjasama yang sedia terjalin dalam menjayakan program USIM GAP Year Volunteerism.

Pada tahun lalu seramai enam orang pelajar USIM telah menjadi kumpulan pertama di USIM menjayakan program tersebut bersama masyarakat Orang Asli bertempat di Muadzam Syah, Pahang. USIM merupakan Universiti Awam pertama di Malaysia yang telah berjaya melaksanakan GAP Year Volunteerism untuk tempoh satu (1) tahun penuh.

“Program GAP Year Volunteerism adalah program di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia yang dilancarkan pada tahun 2017 dengan pelaksanaan projek rintis melibatkan sembilan (9) buah Universiti Awam yang memfokuskan kepada aktiviti kesukarelawanan bersifat khidmat negara serta memenuhi kehendak Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS)”, ujar Prof Dato Dr Musa Ahmad, Naib Canselor USIM.

 ”Sejajar dengan hasrat Pendidikan Tinggi Negara untuk membentuk graduan yang holistik dan seimbang, ia mampu melahirkan graduan yang aktif berkesukarelawanan bagi menyumbang tenaga, ilmu serta kemahiran disamping mendekatkan mahasiswa kepada masyarakat. Antara kelompok masyarakat yang didekati dan disantuni oleh mahasiswa yang terlibat terdiri daripada golongan fakir miskin, pesawah dan penoreh getah nelayan, muallaf, komuniti orang asli termasuk gelandangan”.

”USIM sangat menyokong penuh pelaksanaan USIM GAP Year Volunteerism yang merupakan sebuah program anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia yang memfokuskan kepada aktiviti kesukarelawanan yang bersifat khidmat negara dan memenuhi kehendak Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) dalam tempoh satu (1) tahun sebagai satu usaha untuk melahirkan mahasiswa yang seimbang dan holistik. Ini merupakan percubaan pertama USIM-IRM dalam merealisasikan program ini yang disertai sejumlah enam (6) orang mahasiswa USIM yang turut kita raikan pada hari ini”, tambah beliau lagi.

Dato Musa turut merakamkan setinggi-tinggi terima kasih yang tidak terhingga kepada IRM di atas kerjasama yang tidak berbelah bagi kepada USIM hingga program USIM GAP Year Volunteerism berjaya dilaksanakan dengan jayanya yang tamat pada 1 Mei 2018. Tanpa bantuan dan kerjasama IRM, mungkin USIM GAP Year Volunteerism tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Pelbagai kemudahan dan tunjuk ajar telah diberikan oleh IRM tanpa mengira waktu kepada USIM dan para peserta USIM GAP year Volunteerism. Saya amat bersyukur di atas keikhlasan dan semangat yang diberikan oleh IRM kepada USIM. Sesungguhnya pengalaman yang dikecapi oleh para pelajar yang menyertai program ini dalam setiap kembara kesukarelawanan meliputi negara Indonesia dan Bangladesh di samping di negara sendiri amat signifikan dan mampu dikongsikan bersama rakan kuliah yang lain

USIM berhasrat melahirkan mahasiswa yang mempunyai nilai keusahawanan, kepimpinan dan kesukarelawanan serta melahirkan negarawan yang prihatin dan bertanggungjawab terhadap diri, keluarga dan juga mengambil tahu akan kelangsungan kesejahteraan kehidupan masyarakat di masa akan datang. Kemahiran yang ada pada pelajar dapat dimanfaatkan kembali kepada masyarakat melalui aktiviti pemindahan ilmu, khidmat masyarakat, libatsama masyarakat dan kelestarian alam.

Program ini akan diadakan di sebelas (11) buah lokasi di dalam negara iaitu di Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Lembah Klang, Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sabah dan Sarawak dan di dua (2) buah lokasi luar negara iaitu di Lombok, Indonesia dan Rampur Bangladesh.

 Turut hadir ke majlis ini Tuan Haji Zairulshahfuddin, CEO IRM.

 

Disediakan oleh:
Noorumaina Mohamed Yunus
Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)
Aras 1, Canselori Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
71800 Nilai, Negeri Sembilan
Tel : 06-798 8026/78620/78629 Faks : 06-798 8032

 

2018-06-12T15:47:16+00:00