NILAI, 20 Disember 2017  – Bagi menjayakan pelaksanaan pelan Bring Your Own Device (BYOD) di kalangan kakitangannya, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) menyediakan peruntukan awal sebanyak RM 150,000.00 bagi menyediakan kemudahan Skim Baucer Staf 1 Notebook (BS1N).

Melalui jumlah ini, ia diagihkan secara berperingkat iaitu RM 50,000 setahun untuk tempoh tiga tahun iaitu bermula 2017 sehingga 2019. Skim BS1N ini diperkenalkan bagi menyokong dan melaksanakan konsep BYOD di USIM melalui pemberian baucer kepada staf yang layak mengikut Garis Panduan Penempatan Perkakasan ICT Mengikut Kumpulan Staf Bagi Keperluan Pentadbiran.

“Melalui konsep BS1N ini, notebook yang diperolehi oleh staf akan menjadi hak milik kekal staf dan dalam masa yang sama menjimatkan kos penyelenggaraan yang ditanggung oleh Universiti selama ini”.

“Nilai BS1N yang layak diterima oleh pemohon adalah sebanyak RM1,500.00 bagi membeli notebook yang bersesuian. Sekiranya harga notebook yang dibeli melebihi kadar BS1N, staf perlu membuat tambahan kewangan sendiri untuk memiliki notebook tersebut” ujar Profesor Madya Dr Zalishan Jali, Pengarah Pusat Pembelajaran Akses Terbuka, Global Teknologi Imersif dan Jalinan Kualiti (GOAL-ITQAN)

Tambahnya lagi, dengan BS1N ini, ia memberi kemudahan kepada staf yang layak menerima kemudahan ini menerima kemudahan ICT mengikut kesesuaian dan keperluan khusus mereka dalam memenuhi keperluan dan tuntutan kerja masing-masing.

Pelancaran BS1N ini telah dibuat secara rasmi oleh Naib Canselor USIM, Profesor Dato’ Dr. Musa Ahmad semasa Perhimpunan Kakitangan bersama Naib Canselor pada akhir Disember lalu di Dataran Canselori USIM.

Pada majlis ini, dua penerima awal Skim BS1N turut mendapat keistimewaan menerima baucer ini yang disampaikan sendiri oleh Naib Canselor. Para penerimanya ialah Dr Mohd Shukor Harun, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat dan Puan Siti Maizatul Akmar Ismail, Penolong Pendaftar Kanan Fakulti Pengajian Quran dan Sunah.

Pengurusan agihan Skim BS1N ini dipertanggungjawabkan kepada GOAL-ITQAN selaku jabatan yang bertanggungjawab dalam pembangunan kemudahan ICT di dalam kampus. Pada tahun 2017, sebanyak 29 kakitangan telah terpilih untuk menjadi kumpulan perintis menerima dan menggunakan kemudan BS1N ini.

Disediakan oleh:
Zaini Othman
Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)
Aras 1, Canselori Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
71800 Nilai, Negeri Sembilan
Tel : 06-798 8026/8027/6284 Faks : 06-798 8204

 

2018-01-11T09:44:15+00:00