NILAI, 18 FEB 2015 – Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) pada hari ini meluaskan jalinan strategik dan kolaborasinya dengan sekolah-sekolah di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) apabila melantik enam buah sekolah baharu sebagai Sekolah Angkat USIM.

Pengumuman rasmi dan penyerahan watikah kepada sekolah terlibat telah dibuat oleh  Profesor Dr. Zulkiple Abdul Ghani, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) USIM dalam Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Sekolah Angkat 2015 di Dewan Senat Universiti pada pagi tadi.

Sekolah yang terlibat adalah SMA Sultan Ismail, Dungun, Terengganu; Sekolah Menengah Persekutuan Bentong, Pahang; SMKA Tun Ahmadshah, Kota Kinabalu, Sabah; SMK Tuanku Muhamad, Kuala Pilah, N.Sembilan; SMK Taman Tunku Jaafar, N.Sembilan dan SK KLIA, Sepang, Selangor.

Pemilihan sekolah angkat baharu ini merupakan sebahagian dari program khas yang diwujudkan oleh Universiti iaitu Program Sekolah Kluster dan Sekolah Angkat USIM yang diurusetiakan oleh Pusat Tamhidi. Sehingga kini, USIM telah mengiktiraf sebanyak 9 buah Sekolah Kluster dan 21 buah Sekolah Angkat menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 30 buah sekolah setakat ini.

Menurut Prof. Dr. Zulkiple Abd Ghani, Sekolah Kluster ini adalah di bawah kategori Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) yang diamanahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) terpilih termasuk USIM untuk memainkan peranan sebagai mentor. Manakala Sekolah Angkat pula dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Pengurusan Universiti.

“USIM dan Sekolah Kluster/Angkat berkongsi aspirasi yang sama iaitu untuk membawa Pendidikan Islam ke arus perdana pendidikan. Para pelajarnya merupakan pelajar-pelajar yang terpilih dan cemerlang dari segi akademik, kokurikukum dan kebitaraan yang tersendiri. Mereka secara tidak langusng merupakan calon pelajar berpotensi ke USIM samada ke Program Tamhidi (Pra-Universiti)  dan Ijazah Sarjana Muda”.

”Kita bertekad ingin memacu dan berkongsi ilmu bersama Sekolah Kluster dan Sekolah Angkat ini dalam pentadbiran dan akademik terutamanya melalui pendekatan ilmu Naqli dan Aqli di samping mendedahkan sistem “best practices” di antara Universiti dan sekolah-sekolah supaya mampu diaplikasikan demi kecemerlangan sejagat”.

“Pelbagai aktiviti tahunan berbentuk akademik dan kepimpinan diatur sepanjang tahun untuk pelajar sekolah yang terlibat. Bagi aktiviti terdekat yang bakal dilaksanakan, USIM akan mengadakan Kem Bersepadu Kadet Pertahanan Awam Malaysia bersama mereka pada hujung bulan ini di Port Dickson.” ujarnya lagi.

Sekolah Kluster dan Sekolah Angkat USIM (kecuali Sekolah Kluster Sekolah Rendah) terdiri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Agama (SMA), Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK), Sekolah Agama Menengah (SAM), Kelas Aliran Agama (KAA) dan Program Ulul Albab (MRSM).

Disediakan oleh :

Zaini Othman

PUSAT KOMUNIKASI STRATEGIK (STRACOMM)

Aras 1, Canselori Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

71800 Nilai, Negeri Sembilan

Tel : 06-798 8026/8027/6284 Faks : 06-798 8204